Úradná správa č. 3, Banská Bystrica 26. 07. 2013

Správy zo sekretariátu

Vzhľadom k dlhodobým a pretrvávajúcim problémom s platobnou disciplínou FK Slovan Pohronská Polhora, rozhodol sa ObFZ po zvážení všetkých okolností, že družstvo dospelých FK Pohronská Polhora bude vyradené z centrálneho systému vyplácania rozhodcov. To znamená, že FK Pohronská Polhora vždy pred konaním domáceho stretnutia nakontaktuje rozhodcov, ktorí budú delegovaní na jej stretnutie, uzavrie s nimi dohody o vykonaní práce, nahlási na sociálnu poisťovňu a príslušné zdravotné poisťovne mená a osobné údaje rozhodcov, po skončení stretnutia ich vyplatí v hotovosti a odvedie za nich daň a všetky zákonné odvody. Zároveň žiadame aj ostatné kluby, ktoré nie sú spokojné s centrálnym vyplácaním a chceli by prejsť na priame vyplácanie, aby sa čo najskôr vyjadrili na sekretariát zväzu.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupina B – jesenná časť súťažného ročníka 2013/2014:

1. kolo 4. augusta 2013 o 16,30 hodine:

Hiadeľ – Šalková B, Dúbravica – Ľubietová, Selce B – Mičiná 10,30), Strelníky majú voľno

2. kolo 11. augusta 2013 o 16,30 :

Šalková B – Mičiná (SO), Ľubietová – Selce B, Hiadeľ – Strelníky, Dúbravica má voľno

3. kolo 18. augusta 2013 o 16,00 :

Strelníky – Šalková B, Dúbravica – Hiadeľ, Mičiná – Ľubietová, Selce B majú voľno

4. kolo 25. augusta 2013 o 16,00:

Šalková B – Ľubietová (SO), Hiadeľ – Selce B, Strelníky – Dúbravica, Mičiná má voľno

5. kolo 1. septembra 2013 o 15,30 :

Dúbravica – Šalková B, Selce B – Strelníky (10,30), Mičiná – Hiadeľ, Ľubietová má voľno

6. kolo 8. septembra 2013 o 15,30 :

Hiadeľ – Ľubietová, Strelníky – Mičiná, Dúbravica – Selce B, Šalková B má voľno

7. kolo 15. septembra 2013 o 15,30 :

Selce B – Šalková B (10,30), Mičiná – Dúbravica, Ľubietová – Strelníky, Hiadeľ má voľno

8. kolo 22. septembra 2013 o 15,00 :

Šalková B – Hiadeľ (SO), Ľubietová – Dúbravica, Mičiná – Selce B, Strelníky majú voľno

9. kolo 29. septembra 2013 o 15,00 :

Mičiná – Šalková B, Selce B – Ľubietová (10,30), Strelníky – Hiadeľ, Dúbravica má voľno

10. kolo 6. októbra 2013 o 14,30 :

Šalková B – Strelníky (SO), Hiadeľ – Dúbravica, Ľubietová – Mičiná, Selce B majú voľno

11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30 :

Ľubietová – Šalková B, Selce B – Hiadeľ (10,30), Dúbravica – Strelníky, Mičiná má voľno

12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00 :

Šalková B – Dúbravica (SO), Strelníky – Selce B, Hiadeľ – Mičiná, Ľubietová má voľno

13. kolo 27. októbra 2013 o 14,00 :

Ľubietová – Hiadeľ, Mičiná – Strelníky, Selce B – Dúbravica, Šalková B má voľno

14. kolo – PREDOHRÁVANÉ – 29. augusta 2013 o 16,00 :

Šalková B – Selce B, Dúbravica – Mičiná, Strelníky – Ľubietová, Hiadeľ má voľno.

Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupiny C – jesenná časť súťažného ročníka 2013/2014:

1. kolo 4. augusta 2013 o 16,30 hodine:

Pohr. Polhora – Polomka, Dolná Lehota – Brusno B, Beňuš – Michalová, Šumiac má voľno

2. kolo 11. augusta 2013 o 16,30 :

Brusno B – Beňuš (10,30), Polomka – Dolná Lehota, Šumiac – Pohr. Polhora, Michalová má voľno

3. kolo 18. augusta 2013 o 16,00 :

Dolná Lehota – Šumiac, Beňuš – Polomka, Michalová – Brusno B, Pohr. Polhora má voľno

4. kolo 25. augusta 2013 o 16,00:

Polomka – Michalová, Šumiac – Beňuš, Pohr. Polhora – Dolná Lehota, Brusno B má voľno

5. kolo 1. septembra 2013 o 15,30 :

Beňuš – Pohr. Polhora, Michalová – Šumiac, Brusno B – Polomka (10,30), Dolná Lehota má voľno

6. kolo 8. septembra 2013 o 15,30 :

Šumiac – Brusno B, Pohr. Polhora – Michalová, Dolná Lehota – Beňuš, Polomka má voľno

7. kolo 15. septembra 2013 o 15,30 :

Michalová – Dolná Lehota, Brusno B – Pohr. Polhora (10,30), Polomka – Šumiac, Beňuš má voľno

8. kolo 22. septembra 2013 o 15,00 :

Polomka – Pohr. Polhora, Brusno B – Dolná Lehota (10,30), Michalová – Beňuš, Šumiac má voľno

9. kolo 29. septembra 2013 o 15,00 :

Beňuš – Brusno B, Dolná Lehota – Polomka, Pohr. Polhora – Šumiac, Michalová má voľno

10. kolo 6. októbra 2013 o 14,30 :

Šumiac – Dolná Lehota, Polomka – Beňuš, Brusno B – Michalová (10,30), Pohr. Polhora má voľno

11. kolo 13. októbra 2013 o 14,30 :

Michalová – Polomka, Beňuš – Šumiac, Dolná Lehota – Pohr. Polhora, Brusno B má voľno

12. kolo 20. októbra 2013 o 14,00 :

Pohr. Polhora – Beňuš, Šumiac – Michalová, Polomka – Brusno B, Dolná Lehota má voľno

13. kolo 27. októbra 2013 o 14,00 :

Brusno B – Šumiac (10,30), Michalová – Pohr. Polhora, Beňuš – Dolná Lehota, Polomka má voľno

14. kolo – PREDOHRÁVANÉ – 29. augusta 2013 o 16,00 :

Dolná Lehota – Michalová, Pohr. Polhora – Brusno B, Šumiac – Polomka, Beňuš má voľno.

ŠTK povoľuje futbalovému klubu OZKT ŠK Králiky odohrať úvodné kolá v jesennej časti súťaže na pôvodné (klasické papierové, ale platné) registračné preukazy pod starým názvom klubu ŠK Metalservis Králiky až do vybavenia nových plastových preukazov.

Upozorňujeme manažérov ISSF, aby v čo najkratšom termíne vyplnili tlačivo Registračný formulár štadióna (nachádza sa v ISSF v časti Dokumenty) a zaslali ho na sekretariát zväzu. Štadióny ešte nemajú nahraté futbalové kluby: Jasenie, Braväcovo, Lučatín, Hronec, Poniky, Selce (1. trieda), Ľubietová, Králiky, Strelníky, Dúbravica, Šumiac, Hronsek, Hiadeľ, Beňuš, Malachov, Tajov, Harmanec a Riečka (2. trieda).

Správy DK – predseda Július Kliment

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 2. augusta 2013:

Juraj Moravčík 1165695 FK Hronsek, Martin Račko 950601 FK Poniky, Peter Slúštik 1092139 FK Valaská, Maroš Kurek 930117 FK Michalová, Milan Vraniak 1156175 FK Pohronská Polhora, Walter Poliak 760112 FK Poniky, Mário Gašperan 931228 FK Braväcovo.

Zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne za 8 ŽK od 2. augusta 2013:

Milan Smugala 850607 FK Pohronská Polhora.

Prerušenie trestov počas letnej prestávky:

Matej Citara 840202 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne, Ivan Majer 931225 FK Strelníky 2 stretnutia nepodmienečne, Peter Grómus 1239656 FK Valaská 1 stretnutie nepodmienečne, Ján Uhrík 500612 vedúci mužstva FK Lučatín 2 stretnutia nepodmienečne, Rastislav Daniš 860406 FK Malachov 1 stretnutie nepodmienečne, Ján Drmaj 1227489 FK Ľubietová 4 stretnutia nepodmienečne, Marek Makuša 770121 FK Braväcovo 1 stretnutie nepodmienečne, Milan Dudáš 920126 FK Šumiac 4 stretnutia nepodmienečne, Pavol Chamko 921118 FK Šumiac 2 stretnutia nepodmienečne, Peter Podhorský 721210 vedúci mužstva FK Beňuš 3 stretnutia nepodmienečne – všetci s účinnosťou od 2. augusta 2013.

Za hráčov Milan Dudáš, Pavol Chamko (obaja FK Šumiac) a Maroš Kurek (Michalová) žiadame uhradiť poplatky 7 € do začiatku nového súťažného ročníka pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení. V prípade uhradenia poplatku žiadame predložiť ústrižok o uhradení na DK do 31. júla 2013.

DK po prešetrení prípadu ruší bod D-I-90 – zastavenie činnosti hráčovi Ivan Zajak 1137060 FK Beňuš. Hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť za materský klub.

Upozorňujeme futbalové kluby na úhradu štartovného do začiatku nového súťažného ročníka, V prípade neskorého uhradenia budú hrať prvé kolo ( a prípadne aj ďalšie) v zastavenej činnosti. Dosiaľ neevidujeme úhradu štartovného z týchto futbalových klubov: Poniky, Heľpa, Selce A, Valaská (1. trieda), Tajov, Šalková B, Dúbravica, Selce B – Baláže, Polomka, Brusno B a Dolná Lehota (2. trieda).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Delegačný list č. 1

I. trieda 1. kolo 4. augusta  2013 o 16,30

Osrblie – Hronec SO (Majer I. – Gajdoš, Štrba – Piar)

T. Č. Balog – Podkonice (Smoleň – Tůma, Kolofík – Uhrín)

Braväcovo – Nemecká (Gajdoš – Majer I., Godál – Kotrán)

Staré Hory – Poniky (Dírer – Petrík, Sáliš – Piar)

Jasenie – Heľpa (Caban – Zeman, Spodniak – Prochádzka)

Lučatín – Selce (Mišány – Majer M., Hikker – Mecele)

Valaská – Bacúch (Belko – Štrba, Auxt – Sitarčík)

II. trieda skupina  A 1. kolo 4. augusta  2013 o 16,30

Králiky – Hronsek (Pivarček – Legíň, Alberty)

Harmanec – Tajov (Jastrab – Kalina, Ursíny)

Riečka – Malachov (Rumanovský – Bulla, Gondek)

II. trieda skupina B 1. kolo 4. augusta 2013 o 16,30

Hiadeľ – Selce B (Fábry – Pastorek st., Pastorek ml.)

Dúbravica – Ľubietová (Marček – Ondrejka, Rusko)

Šalková B – Mičiná SO (Palider – Pivarček, Auxt)

II. trieda skupina C 1. kolo 4. augusta 2013 o 16,30

Pohr. Polhora – Polomka (Mereš – Pančík)

Dolná Lehota – Brusno (Rosenberger – Kubančík)

Beňuš – Michalová (Bošeľa – Dorčiak)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. liga dorast skupina JUH 1. kolo 4. augusta 2013 o 14,00

Bacúch – Fiľakovo / ihr. Beňuš/ (Majer I. – Godál)