Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici, 22.2.2018

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby Slovan Tajov a OZ Králická Tiesňava, že v systéme ISSF sa objavili ako neplatiči za neuhradenie mesačnej zbernej faktúry za mesiac január 2018. Žiadame uvedené kluby o urýchlené vyrovnanie si svojich záväzkov voči SFZ, v prípade neuhradenia faktúry do konca februára môžu byť voči menovaným klubom vyvodené disciplinárne sankcie podľa platného DP.

V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet (preukazov) hráčov a futbalové kluby žiadajú o vydanie nových. Prosíme všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Každý matrikár je oprávnený a povinný zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600×800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

V nedeľu 4. marca 2018 sa bude konať v telocvični ZŠ v Nemeckej zimný halový turnaj prípraviek. Prihlásilo sa naň dvanásť futbalových družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po šiestich účastníkoch. Družstvá odohrajú stretnutia v skupine systémom každý s každým. Pretože je prihlásených pomerne veľa družstiev, rozhodla komisia ŠTK, že turnaj sa odohrá v skupine A v dopoludňajších hodinách a v skupine B poobede. Zápasy o záverečné umiestnenie sa neuskutočnia, ale ocenené budú prvé tri družstvá v každej skupine plus najlepší strelec a hráč za každú skupinu samostatne.

Rozdelenie družstiev:

A – skupina: Brusno, Selce, Jupie FAMH, Poniky, Podkonice, Ľubietová.

B – skupina: Jasenie, Podbrezová, Polomka, Valaská, Partizán Čierny Balog, Braväcovo.

Program turnaja: A – skupina: 8:30 Brusno-Selce; 8:42 Ľubietová-FAMH Jupie; 8:54 Poniky-Podkonice; 9:06 Selce-Ľubietová;, 9:18 Podkonice-Brusno; 9:30 FAMH Jupie-Poniky; 9:42 Podkonice-Selce; 9:54 Poniky-Ľubieotvá; 10:06 Brusno-FAMH Jupie; 10:18 Selce-Poniky; 10:30 FAMH Jupie-Podkonice; 10:42 Ľubietová-Brusno; 10:54 FAMH Jupie-Selce; 11:06 Brusno-Poniky; 11:18 Podkonice-Ľubietová.

B – skupina: 11:30 Valaská-Polomka; 11:42 Jasenie-Čierny Balog; 11:54 Braväcovo-Podbrezová; 12:06 Polomka-Jasenie; 12:18 Podbrezová-Valaská; 12:30 Čierny Balog-Braväcovo; 12:42 Polomka-Podbrezová; 12:54 Braväcovo-Jasenie; 13:06 Valaská-Čierny Balog; 13:18 Polomka-Braväcovo; 13:30 Čierny Balog-Podbrezová; 13:42 Jasenie-Valaská; 13:54 Čierny Balog-Polomka; 14:06 Valaská-Braväcovo; 14:18 Podbrezová-Jasenie;.

Ostatné termíny zimných halových turnajov mládeže:

Dorastenci – 11. marec 2018 – telocvičňa ZŠ Nemecká. Prihlásení účastníci: Selce, Ľubietová, Braväcovo, Jasenie, Brusno a Valaská.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že termín jarného seminára rozhodcov bude v nedeľu 4. marca 2018. Seminár sa bude konať v jedálni SOŠ Pod Bánošom, jeho program, pokyny k semináru spolu aj s dohodou s ObFZ  bol zaslaný rozhodcom a delegátom v priebehu tohto týždňa na ich mailové adresy, preto doporučujeme účastníkom seminára, aby so ich nezabudli  skontrolovať.