Úradná správa č. 27, v Banskej Bystrici, 10.2.2017

Správy zo sekretariátu

Jarná konferencia ObFZ Banská Bystrica sa bude konať v nedeľu 19. marca 2017 v jedálni SOŠ Pod Bánošom so začiatkom od 9,30 hodine. Program konferencie, organizačné pokyny a pozvánky pre delegátov budú futbalovým klubom zasielané klasickou poštou po schválení Výkonným výborom ObFZ v posledný februárový týždeň.

Śportovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti FK Družstevník Strelníky nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 16. kolo Strelníky – Selce B-Baláže dňa 25. marca 2017 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Strelníkoch.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Termíny zimných halových turnajov mládeže:

Starší žiaci odohrajú svoj turnaj 19. marca v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom;

Mladší žiaci odohrajú zimný turnaj o „Pohár Jána Šutku“ 25. februára v telocvični ZŠ v Nemeckej. Program a harmonogram tohto turnaja bude uvedený v budúcej úradnej správe..

Prípravky odohrajú svoj turnaj 12. marca v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom.  Vzhľadom k časovej rezerve predlžujeme ešte termín prihlásenia sa na turnaje starších žiakov a družstiev prípraviek do 19. februára 2017.

Zoznam prihlásených účastníkov:

Starší žiaci: Ľubietová, Pohronská Polhora, Valaská, Brusno, Selce, Jasenie;

Mladší žiaci: Ľubietová, Valaská, Brusno, Selce, Nemecká, Slovenská Ľupča, Poniky;

Prípravky: Ľubietová, Polomka, Valaská, Brusno, Jakub, Selce, Jasenie, Poniky a Slovenská Ľupča.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Jarný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica sa uskutoční dňa 18. marca 2017 (sobota) od 9,00 hodiny v jedálni Strednej odbornej školy Pod Bánošom. Pozvánky, program a organizačné pokyny budú účastníkom seminára zaslané klasickou poštou v začiatkom marca.

Zoznam rozhodcov a delegátov, ktorí ešte stále neuhradili členský príspevok na sezónu 2016/2017 a z tohto dôvodu sú momentálne v zastavenej činnosti s nemožnosťou pracovať v ISSF: Calpaš, Koreň, Koštial, Kratochvíla, Krupík, Mišány, Murgaš, Pecník  a Vanka. V prípade, že uvedení rozhodcovia a delegáti chcú vo svojej činnosti pokračovať aj v jarnej časti, je potrebné uhradiť 10 € na účet ObFZ najneskôr do začiatku jarnej časti súťažného ročníka (25. marec 2017). Presný postup uhrádzania členského je uvedený v úradných správach ObFZ č. 16 a 17.

Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch

TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec – apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku  na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk – úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.