Úradná správa č. 26, v Banskej Bystrici, 7.2.2020

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

V sobotu 8. februára 2020 sa odohrá medzioblastný halový turnaj dospelých za účasti všetkých oblastných zväzov Banskobystrického kraja. Turnaj organizuje ObFZ Žiar nad Hronom v mestskej telocvični na Dolnej ulici v Kremnici. Do nášho výberu ObFZ Banská Bystrica boli nominovaní hráči :Martin Kučera (Lučatín), Peter Lakomčík, Vladimír Giertl, Samuel Ternuščák, Michal Lakomčík, Miroslav Bartoš (všetci Slovenská Ľupča), Filip Slabecius (Jasenie), Patrik Maliňák (Harmanec) a Michal Kucka (Tajov).

Zraz hráčov bude v sobotu 8. 2  2020 pred reštauráciou Mýto na Partizánskej ceste o 7,15 hodine. Odchod autobusu do Kremnice je plánovaný najneskôr o 7,30, nakoľko už o 9,00 hodine hráme prvý zápas s výberom ObFZ Zvolen. Nominovaní hráči si so sebou prinesú halovú obuv, veci osobnej potreby, chrániče holenných kostí a preukaz poistenca. Ukončenie turnaja je plánované o 14,00 hodine, návrat do Banskej Bystrice bude okolo 15,00 hodiny.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 14. kolo Valaská – Beňuš dňa 29. marca 2020 (nedeľa) o 15,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Turnaj mladších žiakov: V tejto zimnej sezóne sa bude konať už 27. ročník turnaja mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“. Na turnaj sa prihlásilo 10 družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po piatich účastníkoch.

Skupina A odohrá svoje stretnutia v nedeľu 9. februára v telocvični ZŠ v Nemeckej od 9,00 hodiny. Jej účastníkmi sú : FK Baník Ľubietová, FK 1928 Jasenie, FK 34 Brusno-Ondrej, FK Sokol Braväcovo a ŠK Sokol Jakub.

Program stretnutí skupiny A: Brusno – Jasenie; Ľubietová – Braväcovo; Jakub – Brusno, Jasenie – Ľubietová; Braväcovo – Jakub, Ľubietová – Brusno; Braväcovo – Jasenie; Jakub – Ľubietová, Brusno – Braväcovo; Jasenie – Jakub.

Prvé dve družstvá z tejto skupiny sa potom presunú do Slovenskej Ľupče, kde sa odohrajú stretnutia o umiestnenie na treťom mieste a finále turnaja.

Skupina B odohrá svoje stretnutia v nedeľu 9. februára v športovej hale v Slovenskej Ľupči so začiatkom od 9,00 hodiny. Do B  skupiny boli zaradené družstvá: OFK Slovan Valaská, FK Podkonice, ŠK Badín, FK Selce a OFK Slovenská Ľupča.

Program stretnutí B skupiny: Podkonice – Slovenská Ľupča; Valaská – Selce; Slovenská Ľupča – Badín; Podkonice – Valaská; Selce – Badín; Valaská – Slovenská Ľupča; Selce – Podkonice; Badín – Valaská; Slovenská Ľupča – Selce; Podkonice – Badín.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

KR oznamuje rozhodcom a delegátom že zimný seminár sa uskutoční dňa 20.3.2020 o 17:00 v priestoroch zimného štadióna v Brezne. Žiadame R a DZ aby si svoje súkromné a pracovné záležitosti zariadili tak aby sa uvedenej akcie mohli zúčastniť.

Trénersko-metodická komisia – predseda Roman Radoš

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK ObFZ Zvolen organizuje v termíne 29.02.2020 – 18.05.2020 vo Zvolene školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie. Prihlásiť sa na školenie je možné do 10.02.2020. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia.

TMK SsFZ v spolupráci s TMK LFZ so súhlasom TÚ SFZ organizuje 23.02.2020 (nedeľa) o 09.00 hod. v Bobrovci pri Liptovskom Mikulášiseminár na predĺženie licencie UEFA B a UEFA  GRASSROOTS C v trvaní 5 hodín. Účastnícky poplatok bude 14.-€. Prihlášku na doškoľovací seminár (obmedzený počet účastníkov – 50 trénerov) posielajte do 10. februára 2020 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk / úvodná stránka – aktuality) mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com