Úradná správa č. 26, v Banskej Bystrici, 3.2.2017

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Termíny zimných halových turnajov mládeže :

Starší žiaci odohrajú svoj turnaj 19. marca v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom;

Mladší žiaci odohrajú zimný turnaj o „Pohár Jána Šutku“ 25. februára v telocvični ZŠ v Nemeckej.

Prípravky odohrajú svoj turnaj 12. marca buď v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom alebo v telocvični ZŠ v Nemeckej. Vzhľadom k časovej rezerve predlžujeme ešte termín prihlásenia sa na turnaje u mladších žiakov do 5. februára 2017, u starších žiakov a družstiev prípraviek do 19. februára 2017.

Zoznam prihlásených účastníkov:

Starší žiaci: Ľubietová, Pohronská Polhora, Valaská, Brusno, Selce, Jasenie;

Mladší žiaci: Ľubietová, Valaská, Brusno, Selce, Nemecká, Slovenská Ľupča, Poniky;

Prípravky: Ľubietová, Polomka, Valaská, Brusno, Jakub, Selce, Jasenie, Poniky a Slovenská Ľupča.

Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 5. februára 2017 (nedeľa) v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.
  2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec – apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.