Úradná správa č. 25, v Banskej Bystrici, 27.1.2017

Správy zo sekretariátu

  1. Ospravedlňujeme sa všetkým funkcionárom, ktorí sa márne pokúšali v uplynulom týždni dovolať na sekretariát ObFZ. Dôvodom neprítomnosti sekretára je jeho PN. Vzhľadom k menším zdravotným komplikáciám je tento stav pravdepodobný aj v nasledujúcom týždni. Pripomíname ale, že mailová adresa zväzu ako aj ISSF sú funkčné aj počas nemoci sekretára a prípadné otázky a riešenie transferov je na nich vybavované priebežne.
  2. Oznamujeme futbalovým klubom, že Slovenský futbalový zväz zmenil svoje sídlo. Nová adresa je: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava. Počnúc novým rokom 2017 je potrebné uvádzať na všetky doklady v súvislosti s korešpondenciou so SFZ (faktúry, prestupy z a do zahraničia, rôzne potvrdenia) už novú adresu zväzu.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Termíny zimných halových turnajov mládeže :

Starší žiaci odohrajú svoj turnaj 19. marca v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom;

Mladší žiaci odohrajú zimný turnaj o „Pohár Jána Šutku“ 25. februára v telocvični ZŠ v Nemeckej.

Prípravky odohrajú svoj turnaj 12. marca buď v telocvični Strednej odbornej školy Pod Bánošom alebo v telocvični ZŠ v Nemeckej. Vzhľadom k časovej rezerve predlžujeme ešte termín prihlásenia sa na turnaje u mladších žiakov do 5. februára 2017, u starších žiakov a družstiev prípraviek do 19. februára 2017.

Zoznam prihlásených účastníkov:

Starší žiaci: Ľubietová, Pohronská Polhora, Valaská, Brusno, Selce, Jasenie;

Mladší žiaci: Ľubietová, Valaská, Brusno, Selce, Nemecká, Slovenská Ľupča;

Prípravky: Ľubietová, Polomka, Valaská, Brusno, Jakub, Selce, Jasenie a Slovenská Ľupča.

Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 5. februára 2017 (nedeľa) v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.
  2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
  3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec – apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.