Úradná správa č. 24, v Banskej Bystrici, 20.1.2017

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že Slovenský futbalový zväz zmenil svoje sídlo. Nová adresa je: Tomášikova 30 C, 821 01 Bratislava.  Počnúc novým rokom 2017 je potrebné uvádzať na všetky doklady v súvislosti s korešpondenciou so SFZ (faktúry, prestupy z a do zahraničia, rôzne potvrdenia) už novú adresu zväzu.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Tak ako sa už stalo dobrým zvykom, budeme aj počas tohtoročnej zimnej prestávky organizovať  v mládežníckych kategóriách turnaje vo všetkých vekových kategóriách (prípravky, mladší aj starší žiaci).  Záujemcovia o účasť na jednotlivých turnajoch sa môžu začať predbežne prihlasovať na mailovú adresu zväzu. Uzávierka termínu prihlasovania sa na zimné turnaje sa predĺžila do 31. januára 2017. Zatiaľ máme pevne stanovené dva termíny na Strednej odbornej škole Pod Bánošom (12 a 19. marca), kde by sme chceli odohrať turnaj starších žiakov a prípraviek. Rokujeme ešte o usporiadaní jedného turnaja na ZŠ v Nemeckej alebo v Brusne (mladší žiaci) a jedného turnaja na ZŠ v Závadke nad Hronom (prípravky).

Zoznam prihlásených účastníkov:

Starší žiaci: Ľubietová, Pohronská Polhora, Valaská, Brusno, Selce;
Mladší žiaci: Ľubietová, Valaská, Brusno, Selce;
Prípravky: Ľubietová, Polomka, Valaská, Brusno, Jakub, Selce.

Trénersko – metodická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania trénerov na rok 2017 organizuje v spolupráci s TMK LFZ doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie slúži na predĺženie trénerskej licencie) dňa 5. februára 2017 (nedeľa) v Liptovský Jáne –hotel ALEXANDRIA v rozsahu 5 hodín, prihlášky je potrebné zaslať na priloženom tlačive (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) do 25. januára 2017 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo igi.bella@gmail. Pri prezentácii pred začatím doškoľovacieho seminára Vás žiadame o odovzdanie dokladu o zaplatení účastníckeho poplatku (10.-€) – účastnícky poplatok je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: SK26 0200 0000 0000 1393 6342, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko.
  2. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK OFZ v období február – marec v Dolnom Kubíne školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte do 31. januára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.
  3. TMK SsFZ v súlade s plánom vzdelávania na rok 2017 bude organizovať v spolupráci s TMK ObFZ RS v období marec – apríl v Rimavskej Sobote školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni vyučovanie + 16 hod. hospitácie TJ + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku  na školenie posielajte do 20. februára 2017 na priloženom tlačive prihlášky (www.ssfz.sk– úvodná stránka aktuality) mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.