Úradná správa č. 23, v Banskej Bystrici, 11.1.2019

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby: TJ Slovan Tajov, Partizán Hiadeľ a TJ Slovan Pohronská Polhora, že ešte stále nemajú uhradenú mesačnú zbernú faktúru za mesiac november 2018. Žiadame ich o čo najrýchlejšie uhradenie pohľadávok z minulého roku, aby sme rok 2018 konečne mohli uzavrieť aj po účtovnej stránke.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Časový harmonogram zimných halových turnajov:

Dospelí – 19. januára 2019 v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Prihlásení sú účastníci:

FK Baník Ľubietová, Tatran Harmanec, ŠK Zornička Riečka, Iskra Horné Pršany, TJ Slovan Malachov, FK Sokol Nemecká a FK 1928 Jasenie.

Turnaj sa odohrá systémom každého s každým, družstvá umiestnené na prvých troch miestach postúpia do finálového turnaja, ktorý sa uskutoční v prvej polovici februára 2019. Začiatok turnaja je o 9,00 hodine, ukončenie sa predpokladá okolo 15,30 hodiny.

Paralelne sa turnaj dospelých pre mužstvá z okresu Brezno odohrá v tom istom termíne v športovej hale na Mazorníku. Keďže sa prihlásilo až desať záujemcov, boli rozdelení do dvoch skupín po piatich, s tým, že prvé dve družstvá z každej skupiny by postúpili do finálového turnaja.

Rozdelenie  účastníkov turnaja: A – skupina – Tatran Čierny Balog, OFK Slovan Valaská, Partizán Dolná Lehota, Partizán Osrblie a Tatran Polomka. Začiatok je stanovený o 9,00 hodine, ukončenie sa predpokladá do 13,00 hodiny.

B – skupina začne svoj turnaj následne po odohratí stretnutí A skupiny od 13,00 hodiny, ukončenie tohto turnaja je predpokladaný o 17,00 hodine. Účastníkmi skupiny B sú: MFK Brezno, Mladosť Pohorelá, ŠK Hronec, Sokol Braväcovo a Slovan Beňuš.

Mládežnícke halové turnaje:

Starší žiaci – odohrajú svoj turnaj 3. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Selce, Badín, Braväcovo a Ľubietová.

Prípravky – 17. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Podkonice, Polomka, Selce, Badín, Ľubietová, Slovenská Ľupča a Poniky..

Mladší žiaci – 23. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Podkonice, Bacúch, Selce, Badín, Braväcovo., Slovenská Ľupča a Jakub.

Dorastenci – 10. marca 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Badín, Braväcovo, Ľubietová, Slovenská Ľupča.

Záujemcov o účasť na mládežníckych turnajoch žiadame o prihlásenie sa na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com)do 15. januára 2019. Maximálny počet účastníkov jedného turnaja je z kapacitných dôvodov stanovený na 8 družstiev.

Správy disciplinárnej komisie – predseda Karol Bubniak

DK v zmysle článku 34/7 DP upozorňuje FK, že prerušené tresty sa prenášajú do jarnej časti súťažného ročníka 2018/2019.