Úradná správa č. 22, v Banskej Bystrici, 15.12.2017

Správy z rokovania Výkonného výboru ObFZ

V pondelok 11. decembra sa uskutočnilo prvé rokovanie novozvoleného Výkonného výboru, na ktorom sa okrem iných vecí aj určilo zloženie a personálne obsadenie  odborných komisií ObFZ, ktoré nevolila konferencia zväzu. Predsedom ŠTK bol jednohlasne schválený Peter Mazúch, komisia mládeže už nebude samostatný orgán, ale prejde pod pôsobnosť komisie ŠTK, kde jej agendu bude mať na starosť Zdenko Urva, predsedom komisie rozhodcov naďalej ostáva Jozef Medveď, komisie registračno-matričnej Tomáš Tůma a predsedom komisie TMK bol schválený Marek Jobko. Hospodárske náležitosti zväzu bude mať opätovne na starosti pani Janka Mesíková. Personálne zloženie jednotlivých komisií bude definitívne odsúhlasené po doplnení jej predsedami na najbližšom rokovaní výkonného výboru.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. ŠTK organizuje 20. januára 2018 zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Z pôvodne prihlásených 12 futbalových klubov musela ŠTK kvôli obmedzenej kapacite šatní akceptovať len prvých osem prihlásených družstiev, ktoré boli rozdelení do dvoch skupín nasledovne: skupina A – Podkonice, Riečka, Tajov, Hronsek; skupina B – Jasenie, Ľubietová, Harmanec a Malachov. Zúčastnené družstvá odohrajú v skupine stretnutia každého a s každým a následne podľa umiestnenia v skupine sa odohrajú stretnutia o konečné umiestnenie na turnaji. Začiatok turnaja a stanovený na 9,00 hodinu, predpokladaný termín ukončenia je o 15,30 hodine. Propozície turnaja ako aj rozpis jednotlivých stretnutí bude zaslaný zúčastneným družstvám mailovou poštou.
  2. ŠTK bude aj tohto roku organizovať halové turnaje mládeže vo všetkých vekových kategóriách vrátane dorasteneckej, predpokladáme, že v niektorých kluboch dajú dokopy 6-8 dorastencov, ktorí by sa mohli turnaja zúčastniť, hoci nemajú súťažne prihlásené družstvo v žiadnej súťaži pre ich nízky počet. Predpokladaný termín uzávierky prihlášok na zimné turnaje bude 15. januára 2018. Akceptované budú prihlášky zaslané mailovou poštou na adresu sekretariátu zväzu (obfzbb1@gmail.com). Žiadame futbalové kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja.

Najbližšia úradná správa bude uverejnená v piatok 12. januára 2018