Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 17. 7. 2015

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali svoje údaje v systéme ISSF (hlavne správnosť čísla účtu, na ktoré bude SFZ zasielať peniaze za prestupy), zmeny a opravy údajov môže vykonať klubový manažér ISSF s výnimkou zmeny mena a údajov štatutára klubu, ktoré vykonáva výlučne matrika SFZ.

Zároveň upozorňujeme na splatnosť faktúr, ktorá sa nemení aj napriek tomu, že je letná prestávka. Momentálne sú v systéme ISSF označení ako neplatiči tieto futbalové kluby: OFK Slovenská Ľupča, Mladosť Pohorelá, Slovan Tajov a ŠKM Savon Banská Bystrica.

Keďže sa nehrajú majstrovské futbalové zápasy platí zastavená činnosť týchto klubov pre všetky ich matričné úkony až do uhradenia faktúry. To znamená, že z klubu neplatiča (ani do jeho klubu) nebude schválený žiaden prestup a ani hosťovanie.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS II. triedy skupiny A 2. kolo Horné Pršany – Ľubietová dňa 1. septembra 2015 (utorok) o 15,30 hodine.

2. Na základe žiadosti FK Riečka ešte pri vyžrebovaní súťaže nariaďuje odohrať stretnutie II. triedy skupiny A 3. kolo Ľubietová – Riečka v opačnom poradí. Stretnutie 3. kola sa odohrá na ihrisku v Riečke v pôvodne vyžrebovanom termíne, 16. kolo sa odohrá na ihrisku v Ľubietovej dňa 10. apríla 2016. Dôvodom výmeny sú obecné slávnosti v Riečke spojené aj s konaním futbalového stretnutia.

3. Na základe žiadosti FK Sihla ešte pri vyžrebovaní súťaže nariaďuje odohrať stretnutie II. triedy skupiny B 1. kolo Pohorelá – Sihla v opačnom poradí. Stretnutie 1. kola sa odohrá na ihrisku v Sihle v pôvodne vyžrebovanom termíne, 10. kolo sa odohrá na ihrisku v Pohorelej dňa 9. apríla 2016. Dôvodom výmeny sú preteky volských záprahov v Sihle spojené aj s konaním futbalového stretnutia.

4. Vyžrebovanie 1. triedy dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2015/2016:

1. kolo 2. augusta 2015 o 16,30 hodine:
Michalová – Nemecká, Tatran Č. Balog – Jakub, Lučatín – Strelníky, Hronec – Valaská, Osrblie – Poniky, Šalková B – Slovenská Ľupča (1.8.), Jasenie – Bacúch.

2. kolo 9. augusta 2015 o 16,30 :
Nemecká – Bacúch, Slovenská Ľupča – Jasenie, Poniky – Šalková B, Valaská – Osrblie, Strelníky – Hronec, Jakub – Lučatín, Michalová – Tatran Č. Balog.

3. kolo 16. augusta 2015 o 16,00 :
Tatran Č. Balog – Nemecká, Lučatín – Michalová, Hronec – Jakub, Osrblie – Strelníky, Šalková B – Valaská (15.8.), Jasenie – Poniky, Bacúch – Slovenská Ľupča.

4. kolo 23. augusta 2015 o 16,00:
Nemecká – Slovenská Ľupča, Poniky – Bacúch, Valaská – Jasenie, Strelníky – Šalková B, Jakub – Osrblie, Michalová –Hronec, Tatran Č. Balog – Lučatín.

5. kolo 30. augusta 2015 o 16,00 :
Lučatín – Nemecká, Hronec – Tatran Č. Balog, Osrblie – Michalová, Šalková B – Jakub (29.8.), Jasenie – Strelníky, Bacúch – Valaská, Slovenská Ľupča – Poniky.

6. kolo 6. septembra 2015 o 15,30 :
Nemecká – Poniky, Valaská – Slovenská Ľupča, Strelníky – Bacúch, Jakub –Jasenie, Michalová – Šalková B, Tatran Č. Balog – Osrblie, Lučatín – Hronec.

7. kolo 13. septembra 2015 o 15,30 :
Hronec – Nemecká, Osrblie –Lučatín, Šalková B – Tatran Č. Balog (12.9.), Jasenie – Michalová, Bacúch – Jakub, Slovenská Ľupča – Strelníky, Poniky – Valaská.

8. kolo 20. septembra 2015 o 15,00 :
Nemecká – Valaská, Strelníky – Poniky, Jakub –Slovenská Ľupča, Michalová – Bacúch, Tatran Č. Balog – Jasenie, Lučatín – Šalková B, Hronec – Osrblie.

9. kolo 27. septembra 2015 o 15,00 :
Osrblie – Nemecká, Šalková B – Hronec (26.9.), Jasenie – Lučatín, Bacúch – Tatran Č. Balog, Slovenská Ľupča – Michalová, Poniky – Jakub, Valaská – Strelníky.

10. kolo 4. októbra 2015 o 14,30 :
Nemecká – Strelníky, Jakub – Valaská, Michalová – Poniky, Tatran Č. Balog – Slovenská Ľupča, Lučatín – Bacúch, Hronec – Jasenie, Osrblie – Šalková B.

11. kolo 11. októbra 2015 o 14,30 :
Šalková B – Nemecká (10.10.), Jasenie – Osrblie, Bacúch – Hronec, Slovenská Ľupča – Lučatín, Poniky – Tatran Č. Balog, Valaská – Michalová, Strelníky – Jakub.

12. kolo 18. októbra 2015 o 14,00 :
Nemecká – Jakub, Michalová – Strelníky, Tatran Č. Balog – Valaská, Lučatín – Poniky, Hronec – Slovenská Ľupča, Osrblie – Bacúch, Šalková B – Jasenie (17.10.).

13. kolo 25. októbra 2015 o 14,00 :
Jasenie – Nemecká, Bacúch – Šalková B, Slovenská Ľupča – Osrblie, Poniky – Hronec, Valaská – Lučatín, Strelníky – Tatran Č. Balog, Jakub – Michalová.

5. Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupina A – jesenná časť súťažného ročníka 2015/2016:

1. kolo 2. augusta 2015 o 16,30 hodine:
Králiky – Malachov, Tajov – Hiadeľ, Dúbravica – Riečka, Staré Hory – Horné Pršany, Ľubietová – Podkonice, Mičiná – Harmanec, Selce B-Baláže – Hronsek (10,30).

2. kolo 9. augusta 2015 o 16,30 :
Malachov – Hronsek, Harmanec – Selce B-Baláže, Podkonice – Mičiná (8.8.), Horné Pršany – Ľubietová (1.9.), Riečka – Staré Hory, Hiadeľ – Dúbravica, Králiky – Tajov.

3. kolo 16. augusta 2015 o 16,00 :
Tajov – Malachov, Dúbravica – Králiky, Staré Hory – Hiadeľ, Riečka – Ľubietová, Mičiná – Horné Pršany, Selce B-Baláže – Podkonice (10,30), Hronsek – Harmanec.

4. kolo 23. augusta 2015 o 16,00:
Malachov – Harmanec, Podkonice – Hronsek (22.8.), Horné Pršany – Selce B-Baláže, Riečka – Mičiná, Hiadeľ – Ľubietová, Králiky –Staré Hory, Tajov – Dúbravica.

5. kolo 30. augusta 2015 o 16,00 :
Dúbravica – Malachov, Staré Hory – Tajov, Ľubietová – Králiky, Mičiná – Hiadeľ, Selce B-Baláže – Riečka (10,30), Hronsek – Horné Pršany, Harmanec – Podkonice.

6. kolo 6. septembra 2015 o 15,30 :
Malachov – Podkonice, Horné Pršany – Harmanec, Riečka – Hronsek, Hiadeľ –Selce B-Baláže, Králiky – Mičiná, Tajov – Ľubietová, Dúbravica – Staré Hory.

7. kolo 13. septembra 2015 o 15,30 :
Staré Hory – Malachov, Ľubietová –Dúbravica, Mičiná – Tajov, Selce B-Baláže – Králiky (10,30), Hronsek – Hiadeľ, Harmanec – Riečka, Podkonice – Horné Pršany (12.9.).

8. kolo 20. septembra 2015 o 15,00 :
Malachov – Horné Pršany, Riečka – Podkonice, Hiadeľ –Harmanec, Králiky – Hronsek, Tajov – Selce B-Baláže, Dúbravica – Mičiná, Staré Hory – Ľubietová.

9. kolo 27. septembra 2015 o 15,00 :
Ľubietová – Malachov, Mičiná – Staré Hory, Selce B-Baláže – Dúbravica (10,30), Hronsek – Tajov, Harmanec – Králiky, Podkonice – Hiadeľ (26.9.), Horné Pršany – Riečka.

10. kolo 4. októbra 2015 o 14,30 :
Malachov – Riečka, Hiadeľ – Horné Pršany, Králiky – Podkonice, Tajov – Harmanec, Dúbravica – Hronsek, Staré Hory – Selce B-Baláže, Ľubietová – Mičiná.

11. kolo 11. októbra 2015 o 14,30 :
Mičiná – Malachov, Selce B-Baláže – Ľubietová (10,30), Hronsek – Staré Hory, Harmanec – Dúbravica, Podkonice – Tajov (10.10.), Horné Pršany – Králiky, Riečka – Hiadeľ.

12. kolo 18. októbra 2015 o 14,00 :
Malachov – Hiadeľ, Králiky – Riečka, Tajov – Horné Pršany, Dúbravica – Podkonice, Staré Hory – Harmanec, Ľubietová – Hronsek, Mičiná – Selce B-Baláže.

13. kolo 25. októbra 2015 o 14,00 :
Selce B-Baláže – Malachov (10,30), Hronsek – Mičiná, Harmanec – Ľubietová, Podkonice – Staré Hory (24.10.), Horné Pršany – Dúbravica, Riečka – Tajov, Hiadeľ – Králiky.

Vyžrebovanie 2. triedy dospelých skupiny B bude uverejnené v budúcej úradnej správe

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Z dôvodu začiatku súťaží, seminára a prípravy DL č.1 na nový súťažný ročník 2015/16 oznamujem R a DZ o čo najskoršie ospravedlnenie sa na prvé kolá z dôvodu čerpania dovoleniek. Seminár R a DR ObFZ BB je dňa 31.júla 2015 od 16,00. Začiatok prezentácie o 15,30 hodiny v priestoroch Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici na Partizánskej ceste / oproti ObFZ /. Ospravedlnenie zasielať na e-mail: jozefmedved@azet.sk alebo ma mobil.: 0903/029 052.