Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 10.7.2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Prvá trieda:

ŠTK musela pristúpiť k úprave čísiel niektorých mužstiev, nakoľko KM SsFZ pridelila iné číslo dorastu Brusna ako vlani a znížila aj počet účastníkov ich skupiny na desať s iným termínom začatia súťaže oproti vlaňajšej sezóne, tak sme čísla museli prispôsobiť novej situácii, pri dodržaní pravidiel požiadaviek aj našich oblastných mužstiev (Beňuš oproti Braväcovu, Nemecká oproti Brusnu, Valaská oproti Hroncu, Tatran Čierny Balog oproti Partizánu Čierny Balog, Strelníky oproti Ľubietovej). Finálna podoba pridelených čísiel pre súťažný ročník 2020/2021 vyzerá takto:

1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Hronec, 5 – Beňuš, 6 – Nemecká, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Strelníky, 10 – Poniky, 11 – Valaská, 12 – Braväcovo, 13 – Brusno, 14 – Lučatín.

Výnimky ÚHČ: Beňuš NE 10,30; Slovenská Ľupča – 1., 3. a 5. kolo v piatok podvečer;  Braväcovo – SO ÚHČ.

V prvom kole sa 2. augusta 2020 o 16,30 hodine stretnú tieto dvojice: Heľpa – Lučatín, Tatran Čierny Balog – Brusno, Osrblie – Braväcovo, Hronec – Valaská, Beňuš – Poniky (10,30), Nemecká – Strelníky, Slovenská Ľupča – Jasenie (31.7. o 18,00).

Druhá trieda:

Na základe vyjadrenia väčšiny futbalových klubov o zaradení do druhej triedy pristúpila ŠTK  k vytvoreniu jednej skupiny druhej triedy s pätnástimi účastníkmi (osem futbalových klubov bolo za jednu skupinu, päť bolo za vytvorenie dvoch skupín a dva kluby sa nevyjadrili).

Začiatok súťaže je stanovený na 1. – 2. augusta 2020, s tým, že prvých 13 kôl sa odohrá klasicky každú nedeľu (súbežne s prvou triedou), 14. kolo sa bude predohrávať 1. septembra a 15. kolo 15. septembra. Ak by bola priaznivá poveternostná situácia, predohrali by sa aj jedno – dva jarné kolá v termínoch 30. októbra a 7. novembra, čím by do jarnej časti súťaže ostalo odohrať len 13 kôl. Z tejto súťaže by do prvej triedy postupovali prvé dva mužstvá.

Pridelené čísla: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dolná Lehota, 4 – Šalková B, 5 – Dúbravica, 6 – Harmanec, 7 – Michalová, 8 – Horné Pršany, 9 – Riečka, 10 – Tatran Čierny Balog B, 11 – neobsadené, 12 – Selce B-Baláže, 13 – Mičiná, 14 – Staré Hory, 15 – Pohronská Polhora, 16 – Malachov.

Výnimky ÚHČ: Šalková B – SO ÚHČ; Selce B-Baláže – NE 10,30; T. Č. Balog B – SO ÚHČ.

V prvom kole sa 2. augusta 2020 o 16,30 hodine stretnú: Tajov – Malachov, Ľubietová – Pohronská Polhora, Dolná Lehota – Staré Hory, Šalková B – Mičiná (1.8.), Dúbravica – Selce B-Baláže, Michalová – Tatran Čierny Balog B, Horné Pršany – Riečka, Harmanec má voľno.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica je stanovená do 15. júla 2020 do 24,00 hodiny.

Zoznam dosiaľ prihlásených družstiev:

Dorast U19:  Brusno B, Polomka, Badín, Hrochoť, Selce, Braväcovo.

Starší žiaci U15: Jakub, Badín, Brezno.

Mladší žiaci U13: Badín, Jakub, Slovenská Ľupča, Braväcovo, Partizán Čierny Balog, Brezno, Valaská.

Prípravky U11: Brusno, Jupie FŠMH B, Šalková A, Šalková B, Ľubietová, Badín, Slovenská Ľupča, Selce, Bacúch, Braväcovo, Partizán  Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, Valaská.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ BB sa uskutoční v Brezne (“na štadióne” Ladislava Novomeského 34) dňa 31. 7. 2020 začiatok o 16:15 hodine.

Všetkým R a DZ budú rozposlané pozvánky s programom a miestom konania prostredníctvom mailu.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Žiadame R a DZ, ktorí vykonali zmenu osobných údajov ( OP, trvalý pobyt…) aby zmenu oznámili na mail obfzbb1@gmail.com sekretárovi zväzu, aby na pripravovaných dohodách s ObFZ boli už zaevidované správne údaje.