Úradná správa č. 2, v Banskej Bystrici, 27.7.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe novej dohody futbalových klubov meníme bod č. 1 Úradnej správy č. 1 nasledovne: MFS I. triedy 1. kolo Priechod – Slovenská Ľupča sa odohrá dňa 5. septembra 2018 (streda) o 16,30 hodine na ihrisku v Priechode.

Na základe vzájomnej dohody futbalových klubov súhlasíme s odohratím MFS I. triedy 2. kolo Slovenská Ľupča – Jasenie dňa 28. septembra 2018 (piatok) o 16,00 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

Na základe oznámenia FK Tatran Harmanec meníme ich základnú farbu dresov na: dresy tmavomodré, trenky tmavomodré. Farba dresov, uvedená v Rozpise súťaži ako základná (zelená) budú používať ako náhradné dresy.

Pre futbalové kluby, ktoré majú v kategórii dospelých aj B družstvá, uvádzame presnú citáciu článku 35/5 Súťažného poriadku: Ak v prvej alebo druhej najvyššej majstrovskej súťaži vo vekovej kategórii mužov hrá A – družstvo klubu a v druhej alebo tretej najvyššej majstrovskej súťaži vo vekovej kategórii mužov hrá B – družstvo toho istého klubu, B – družstvo tohto klubu nemôže odohrať svoje stretnutie v rovnaký deň, ako sa má odohrať stretnutie A – družstva klubu, ak sa kluby nedohodnú inak.

To znamená, že v našich súťažiach nemôžeme nariadiť domácim klubom, ktoré majú za súpera  B – družstvo hrací deň na základe želania B – družstva, ale len na základe vzájomnej dohody futbalových klubov.