Úradná správa č. 2, v Banskej bystrici, 22.7.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Vyžrebovanie 1. triedy dospelých – jesenná časť súťažného ročníka 2017/2018:

 1. kolo 6. augusta 2017 o 16,30 hodine:

Pohorelá – Šalková B (5.8.), Tatran Č. Balog – Strelníky, Valaská – Osrblie, Nemecká – Podkonice, Braväcovo – Hronec (5.8.), Poniky – Brusno, Brezno – Slovenská Ľupča.

 1. kolo 13. augusta 2017 o 16,30 :

Šalková B – Slovenská Ľupča (12.8.), Brusno – Brezno, Hronec – Poniky, Podkonice – Braväcovo, Osrblie – Nemecká, Strelníky – Valaská, Pohorelá – Tatran Č. Balog (12.8.).

 1. kolo 20. augusta 2017 o 16,00 :

Tatran Č. Balog – Šalková B, Valaská – Pohorelá, Nemecká – Strelníky, Braväcovo – Osrblie (19.8.), Poniky – Podkonice, Brezno – Hronec, Slovenská Ľupča – Brusno.

 1. kolo 27. augusta 2017 o 16,00:

Šalková B  – Brusno (26.8.), Hronec – Slovenská Ľupča, Podkonice – Brezno, Osrblie – Poniky, Strelníky – Braväcovo, Pohorelá – Nemecká (26.8.), Tatran Č. Balog – Valaská.

 1. kolo 3. septembra 2017 o 15,30 :

Valaská – Šalková B, Nemecká – Tatran Č. Balog, Braväcovo – Pohorelá (2.9.), Poniky – Strelníky, Brezno – Osrblie, Slovenská Ľupča – Podkonice, Brusno – Hronec.

 1. kolo 10. septembra 2017 o 15,30 :

Šalková B – Hronec (9.9.), Podkonice – Brusno, Osrblie – Slovenská Ľupča, Strelníky –Brezno, Pohorelá – Poniky (9.9.), Tatran Č. Balog – Braväcovo, Valaská – Nemecká.

 1. kolo 17. septembra 2017 o 15,30 :

Nemecká – Šalková B, Braväcovo –Valaská (16.9.), Poniky – Tatran Č. Balog, Brezno – Pohorelá, Slovenská Ľupča – Strelníky, Brusno – Osrblie, Hronec – Podkonice.

 1. kolo 24. septembra 2017 o 15,00 :

Šalková B – Podkonice (23.9.), Osrblie – Hronec, Strelníky –Brusno, Pohorelá – Slovenská Ľupča (23.9.), Tatran Č. Balog – Brezno, Valaská – Poniky, Nemecká – Braväcovo.

 1. kolo 1. októbra 2017 o 14,30 :

Braväcovo – Šalková B (30.9.), Poniky – Nemecká, Brezno – Valaská, Slovenská Ľupča – Tatran Č. Balog, Brusno – Pohorelá, Hronec – Strelníky, Podkonice – Osrblie.

 1. kolo 8. októbra 2017 o 14,30 :

Šalková B – Osrblie (7.10.), Strelníky – Podkonice, Pohorelá – Hronec (7.10.), Tatran Č. Balog – Brusno, Valaská – Slovenská Ľupča, Nemecká – Brezno, Braväcovo – Poniky (7.10.).

 1. kolo 15. októbra 2017 o 14,30 :

Poniky – Šalková B (14.10.), Brezno – Braväcovo, Slovenská Ľupča – Nemecká, Brusno – Valaská, Hronec – Tatran Č. Balog, Podkonice – Pohorelá, Osrblie – Strelníky.

 1. kolo 22. októbra 2017 o 14,00 :

Šalková B – Strelníky (21.10.), Pohorelá – Osrblie (21.10.), Tatran Č. Balog – Podkonice, Valaská – Hronec, Nemecká – Brusno, Braväcovo – Slovenská Ľupča (21.10.), Poniky – Brezno.

 1. kolo 29. októbra 2016 o 14,00 :

Brezno – Šalková B, Brusno – Braväcovo, Slovenská Ľupča  – Poniky, Hronec – Nemecká, Podkonice – Valaská, Osrblie – Tatran Č. Balog, Strelníky – Pohorelá.

Vyžrebovanie obidvoch skupín druhých tried bude uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Letný seminár R a DZ ObFZ sa uskutoční dňa 28. júla 2017 ( piatok) od 16,00 v priestoroch Domu kultúry v Podbrezovej. Žiadame rozhodcov a delegátov o naplánovanie si svojich súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcii zúčastniť.

Úhrada členských príspevkov rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica:

Úhrada členského príspevku na súťažný ročník 2017/2018 je možná dvomi spôsobmi:

Prvý spôsob: Po prihlásení do ISSF je potrebné vyplniť v kolonke „Môj účet“ fakturačné údaje (IBAN) a potom prejsť do kolonky „Moje členské poplatky“ a dať si vygenerovať členský poplatok. Následne systém automaticky vytvorí faktúru v ISSF, ktorú je potrebné uhradiť do vygenerovaného termínu. Do variabilného symbolu je potrebné uviesť číslo faktúry a treba si dať pozor pri zadávaní IBAN, aby faktúru správne a načas spárovalo.

Druhý spôsob je taký istý ako vlani: Rozhodcovia a delegáti z nominačnej listiny ObFZ Banská Bystrica uhradia členský príspevok vo výške 10 € (viď Smernica o spôsobe úhrady členského príspevku SFZ ), najneskôr do začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018 (5. augusta 2017) bankovým prevodom na účet ObFZ Banská Bystrica nasledovne:

Číslo účtu ObFZ (IBAN): SK23 0900 0000 0000 5019 3015

Variabilný symbol  – číslo Vašej dohody s ObFZ bez lomítka (napr. 012017)

Konštantný symbol  – 0308

Do „správy pre príjemcu“  je potrebné uviesť slovo „členské“ a meno a priezvisko odosielateľa

V prípade, že rozhodca resp. delegát zväzu už uhradil členský príspevok napr. ako hráč, tréner, už príspevok v tomto súťažnom ročníku neplatí.

Po identifikácii úhrady vyznačí sekretár ObFZ úhradu členského príspevku konkrétnemu rozhodcovi a delegátovi v ISSF a po ukončení mesiaca prevedú prostriedky na SFZ prostredníctvom MZF, ktorá sa priebežne generuje v ISSF.

Ku 21. júlu 2017 majú členský poplatok na novú sezónu uhradený iba Miroslav Chromč a Igor Marko.