Úradná správa č. 19, v Banskej Bystrici, 23.11.2018

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme, že na čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá v súťažnom ročníku 2017/2018 zostáva posledný týždeň, 30. novembra 2018 budú nevyčerpané prostriedky vrátené do štátnej pokladne.

Prehľad čerpania našich futbalových klubov:

FK 34 Brusno – Ondrej – zostatok 1063,90 €; OFK Slovan Valaská – zostatok  21,86 €; ŠK CVČ Brusno – zostatok 1063,90 €.

Z mužstiev, hrajúcich súťaže SsFZ, ale územne patriace pod pôsobnosť ObFZ BB je stav nasledovný:

TJ Sokol Medzibrod – zostatok 531,95 €.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

ŠTK plánuje, po vlaňajšom dobrom ohlase od futbalových klubov, koncom januára 2019 zorganizovať  zimný halový turnaj dospelých „O pohár predsedu ObFZ Banská Bystrica“ v telocvični ZŠ na Magurskej ulici. Záujemcov o tento turnaj žiadame o prihlásenie sa na mail sekretariátu (obfzbb1@gmail.com) do konca kalendárneho roka 2018. V prípade záujmu klubov aj z Breznianskeho okresu by sa turnaj paralelne zorganizoval aj v hale v Brezne.

V utorok 11. decembra sa uskutoční zasadnutie Výkonného výboru ObFZ, kde bude dohodnutý presný termín konania turnaja a vydané propozície aj s prípadným vyžrebovaním jednotlivých stretnutí, ak už bude prihlásený dostatočný počet družstiev. Pre obmedzené kapacitné možnosti telocvične bude mať turnaj maximálne osem účastníkov, preto čím skôr prihlásení záujemci budú mať väčšie šance byť zaradení medzi účastníkov turnaja.

ŠTK bude aj tohto roku organizovať halové turnaje mládeže vo všetkých vekových kategóriách vrátane dorasteneckej, predpokladáme, že v niektorých kluboch dajú dokopy 6-8 dorastencov, ktorí by sa mohli turnaja zúčastniť, hoci nemajú súťažne prihlásené družstvo v žiadnej súťaži pre ich nízky počet. Predpokladaný termín uzávierky prihlášok na zimné turnaje bude 15. januára 2019. Akceptované budú prihlášky zaslané mailovou poštou na adresu sekretariátu zväzu (obfzbb1@gmail.com). Žiadame futbalové kluby, aby dodržali termín prihlasovania sa, aby sme mohli včas zabezpečiť telocvičňu (podľa počtu prihlásených) a s dostatočným časovým predstihom pripraviť organizáciu turnaja.