Úradná správa č. 18, v Banskej Bystrici, 8.11.2019

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica ku 7. novembru 2019:

ŠK Heľpa 604,49 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 1 087,40 €; FK Sokol Braväcovo 128,70 €; TJ Tatran Čierny Balog 43,10 €; OFK Slovenská Ľupča 27,15 €.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Kontumujeme nedohrané MFS II. triedy skupiny B 10. kolo Braväcovo B – Polomka podľa článku 82/c SP (hostia nenastúpili do druhého polčasu). Priznávame 3 body a skóre 10 : 1 dosiahnuté na ihrisku ponechávame v platnosti v prospech FK Sokol Braväcovo B. Prípad odstupujeme na DK.
  2. Na základe podnetu rozhodcu z dohrávaného MFS 4. kola II. triedy skupiny A Horné Pršany – Riečka upozorňujeme FK Riečka na dodržiavanie článku 62 SP (včasný príchod na stretnutie). V prípade opakovaného porušenia postúpime FK na riešenie DK.
  3. Na základe podnetu rozhodcu z dohrávaného MFS 4. kola II. triedy skupiny A Horné Pršany – Riečka upozorňujeme FK Horné Pršany na vyhotovenie videozáznamu z MFS podľa Športovo – technických zásad uvedených v Rozpise futbalových súťaží ObFZ Banská Bystrica. V prípade opakovaného porušenia týchto zásad bude klub postúpený na riešenie na DK. Zároveň upozorňujeme FK Horné Pršany na zabezpečenie dostatočného priestoru pre AR 2 pri postrannej čiare ihriska (natiahnuť minimálne 1,5 m od autovej čiary bezpečnostnú pásku, aby do tohto priestoru nemali umožnený vstup diváci).
  4. ŠTK schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev v kategórii dospelých po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Tabuľky súťaží súhlasia s tabuľkami, uverejnenými na stránke www.futbalnet.sk.
  5. Komisia mládeže schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev vo všetkých mládežníckych  kategóriách po jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020. Stretnutia, ktoré sa nestihli odohrať v jesennej časti súťaže, boli preložené na voľné termíny v jarnej časti súťaže. Tabuľky súťaží súhlasia s tabuľkami, uverejnenými na stránke www.futbalnet.sk

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

DK berie na vedomie podnet rozhodcu Gajdoša z MFS II. triedy skupiny A 4. kolo Horné Pršany – Riečka a postupuje ho na riešenie ŠTK.

Prerušenie disciplinárnych sankcií počas zimnej prestávky na základe článku 17/8 DP od 6. novembra 2019:

Peter Kajda, 1133948, FK Brusno, 2 stretnutia nepodmienečne;

Patrik Trnka, 1168242, F K Osrblie, 1 stretnutie nepodmienečne;

Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, 2 týždne nepodmienečne;

Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Martin Račko, 1257685 FK Poniky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Vladimír Ondruš, 1366806, rozhodca, 1 stretnutie nepodmienečne;

Peter Kosec, 1004570, delegát, 1 stretnutie nepodmienečne;

Prerušenie disciplinárnych sankcií zmenených na podmienečné:

Tomáš Štulrajter, 1215830, FK Tatran Čierny Balog, 2 stretnutia podmienečne – podmienka trvá ešte počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Marek Meňuš, 1220419, FK Staré Hory, 1 stretnutie podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Lukáš Babušák, 1772755, FK Malachov, 1 stretnutie podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Lukáš Dvorský, 1181704, FK Malachov, 3 stretnutia podmienečne počas nasledujúcich 3 stretnutí;

Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie, 3 stretnutia podmienečne počas nasledujúcich 2 stretnutí.

D-II-11 DK ukladá pokutu vo výške 30 € pre FK Polomka podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 60 DP (nenastúpeniedo druhého polčasu v MFS II. triedy skupiny B 10. kolo Braväcovo B – Polomka). Dôvody nepokračovania v hre, uvedené FK Polomka v ich podnete na DK nemožno považovať za relevantné. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie priestupku boli zahrnuté do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 25. marca 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81odstavec 1 DP).