Úradná správa č. 18, v Banskej Bystrici, 16.11.2018

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme, že na čerpanie kreditov za mládežnícke družstvá v súťažnom ročníku 2017/2018 zostávajú už len dva týždne, 30. novembra 2018 budú nevyčerpané prostriedky vrátené do štátnej pokladne.

Prehľad čerpania našich futbalových klubov:

FK 34 Brusno – Ondrej – zostatok 1063,90 €; OFK Slovan Valaská – zostatok 21,86 €; ŠK CVČ Brusno  – zostatok 1063,90 €.

Z mužstiev, hrajúcich súťaže SsFZ, ale územne patriace pod pôsobnosť ObFZ BB je stav nasledovný:

TJ Sokol Medzibrod – zostatok  531,95 €.

Napriek výzve v minulej úradnej správe, dosiaľ neuhradili mesačnú zbernú faktúru za október tieto futbalové kluby:.

TJ Slovan Tajov, TJ Slovan Michalová a TJ Slovan Pohronská Polhora.

Žiadame futbalové kluby o úhradu MZF v čo najkratšom možnom termíne, aby sme ich nemuseli riešiť prostredníctvom disciplinárnej komisie.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-64 DK berie na vedomie zápis zo stretnutia II. A triedy Malachov – Tajov, podľa ktorého rozhodca  Ján Krupa vykázal trénera hostí  Stračinu z lavičky, z dôvodov nešportového správania a  disciplinárnu sankciu neudeľuje, vzhľadom na vyjadrenie dvoch členov DK, ktorí boli na uvedenom  stretnutí osobne prítomní.