Úradná správa č. 17, v Banskej Bystrici, 31.10.2019

Čerpanie kreditov pre mládežnícke družstvá

Pripomíname klubovým manažérom koniec čerpania kreditov na rok 2019. Možnosť nakupovať na futbalnet.shop za kredity je do 30.11.2019. Žiadame Vás aby ste čím skôr vyčerpali tieto Zákonom o športe garantované štátne príspevky, nakoľko sú to zdroje určené na rozvoj Vašej mládeže a sme presvedčení, že tieto peniaze viete efektívne použiť nákupom u viac ako 15 partnerov na futbalnet.shop.

Prehľad nevyčerpaných prostriedkov futbalových klubov ObFZ Banská Bystrica ku 30. októbru 2019:

ŠK Heľpa 604,49 €; FK Jasenie 628,10 €; FK Brusno – Ondrej 1 087,40 €; FK Sokol Braväcovo 128,70 €; TJ Tatran Čierny Balog 43,10 €; OFK Slovenská Ľupča 27,15 €.

Školenie trénerov

Úsek vzdelávania trénerov SFZ v spolupráci s TMK SsFZ organizuje v termíne 30.11.2019 – 24.02.2020 v Banskej Bystrici školenie trénerov UEFA Grassroots C licencie (pretrénerov bez trénerskej licencie). Prihlásiť sa na školenie je možné do 1.11.2019. Podrobné informácie ohľadom organizácie školenia, podmienok prijatia a záväznej prihlášky sú zverejnené na internetovej stránke SFZ v časti SFZ/Tréneri/Školenia a na stránke ssfz.sk – aktuality

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Oznamujeme futbalovým klubom, že jesenné súťaže budú oficiálne schválené a uzatvorené po odohratí všetkých víkendových dohrávok na poslednom tohtoročnom zasadnutí komisie dňa 6. novembra 2019.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-42 Matej Parobek, 1167898, FK Brusno, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 týždne  nepodmienečne od 30.októbra 2019 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-43 Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. októbra 2019 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-44 Martin Račko, 1257685, FK Poníky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. októbra 2019 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-45 Vladimír Ondruš, 1366806, rozhodca, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne zákaz výkonu činnosti rozhodcu od 30. októbra 2019 podľa článku 63/1b DP s prerušením. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku mu bude odpočítaný z októbrovej mzdy.

D-I-46  Peter Kosec, 1004570, delegát zväzu, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne zákaz výkonu činnosti delegáta zväzu od 30. októbra 2019 podľa článku 63/1b DP s prerušením. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku mu bude odpočítaný z októbrovej mzdy.

D-I-47 Patrik Trnka, 1168242, FK Osrblie, DK na základe podnetu delegáta zväzu z MFS I. triedy 13. kolo Brusno – Osrblie ukladá DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. októbra 2019 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP.  Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-48 DK na základe podnetu delegáta zväzu z MFS I. triedy 13. kolo Brusno – Osrblie v zmysle článku 10/1 DP a článku 15 Rozpisu majstrovských futbalových súťaží upozorňuje rozhodcu Vojtecha Höhna, 1267528, na porušenie povinností, uvedených v Rozpise v článku 15. V prípade opakovaných nedostatkov bude DK postupovať v zmysle príslušných článkov DP. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku mu bude odpočítaný z októbrovej mzdy.

D-I-49 Peter Kajda, 1133948, FK Brusno, DK na základe podnetu rozhodcu z MFS I. triedy 13. kolo Brusno – Osrblie zo dňa 27. októbra 2019 udeľuje DS 2 stretnutia nepodmienečne od 30. októbra 2019 podľa článku 48/2a DP za porušenie článku 48/1c DP s prerušením. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-50 Miroslav Gašperan, 1153818, FK Braväcovo, DK na základe odborného stanoviska komisie rozhodcov upúšťa od udelenia disciplinárnej sankcie. Hráčovi za uvedený priestupok eviduje len žltú kartu.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 6. novembra 2019 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).