Úradná správa č.16, Banská Bystrica, 28.10.2011

Správy zo sekretariátu
Vzhľadom k onemocneniu hlavného arbitra sa zasadnutie Odvolacej komisie vo veci šetrenia nedohratia MFS 1. triedy  8. kolo Jasenie – Heľpa prekladá na štvrtok 3. novembra 2011 o 15,30 hodine.

Opätovne predvolávame všetkých pôvodne pozvaných účastníkov zasadnutia:

z FK Jasenie: Milan Strečok prezident klubu, Dušan Gaboň  manažér klubu, Martin Kordík 780317 kapitán mužstva a Marián Kučera 531222 vedúci mužstva

z FK Heľpa: Rastislav Riapoš prezident klubu, Mikuláš Kukuľa 850806 vylúčený hráč a Michal Košťál 860221 kapitán mužstva

rozhodcov: Ján Tajnai a Miloš Mišány + delegát zväzu Rudolf Weiss.

Účasť menovaných je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

V prípade potvrdenia rozhodnutia ŠTK o opakovaní MFS Odvolacou komisiou nariaďuje ŠTK odohrať MFS 1. triedy 8. kolo Jasenie – Heľpa dňa 6. novembra 2011 o 13,30 hodine na ihrisku v Jasení. keďže vzájomná dohoda klubov o náhradnom termíne nebola doposiaľ predložená.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-48 Magura Tomáš 870916 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 26. októbra podľa 1-4a. Poplatok 7 + 7 € uhradiť v lehote do 15. novembra 2011.

D-I-49 Handzuš Tomáš 920309 FK Králiky 1 stretnutie nepodmienečne od 19. októbra za 4 ŽK.

D-I-50 Tešlár Ivan 940608 FK Pohorelá 1 stretnutie nepodmienečne od 26. októbra podľa 1-5a.

D-I-51 Trník Matej 920108 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne od 3. novembra 2011 po odpykaní trestu za 4 ŽK podľa 1-5a.

D-I-52 Murgaš Tomáš 811212 FK Harmanec 2 stretnutia nepodmienečne od 26. októbra podľa 1-6/1a.

D-I-53 Valent Richard 891123 FK Poniky 3 stretnutia nepodmienečne od 26. októbra podľa 1-6/1b.

D-I-54 Vaník Matej 840324 FK Lučatín 4 stretnutia nepodmienečne od 26. októbra podľa 1-3b.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne od 26. októbra za 4 ŽK:

Urgela Ján 630928 FK Horné Pršany, Trnik Matej 920108 FK Osrblie a Vetrák Tomáš 781018 FK Osrblie..

Neprerokované priestupky:

Peter Uriaš 870916 FK Pohronská Polhora – chýba poplatok za červenú kartu

DK dňom 26. októbra 2011 zastavuje činnosť až do vyriešenia previnenia hráčom: Ivan Cholvádt 901216 a Michal Ružička 910708 – obaja FK Pohronská Polhora .

DK predvoláva na deň 2. novembra 2011 o 15,15 hodine k vyriešeniu prípadu napadnutia rozhodcu po stretnutí z MFS 2. triedy skupiny B Michalová – Pohronská Polhora:

z FK Pohronská Polhora:

Ivan Cholvádt 901216, Michal Ružička 910708 – hráči FK, Milan Boháčik 711114 – kapitán mužstva a Ivan Adámek 650512 – vedúci mužstva.

z FK Michalová:

Milan Krupa st. 720106 – kapitán mužstva, Jaroslav Vojtas 610929 – hlavný usporiadateľ.

rozhodcov: Miroslav Godál, Filip Dorčiak a delegáta zväzu Jána Sitarčíka.

DK dôrazne upozorňuje FK Osrblie na dôsledné plnenie si povinností usporiadateľskej služby v MFS, vrátane označenia usporiadateľov reflexnými vestami.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy KR – predseda Peter Králka

1. Upozorňujeme rozhodcov a delegátov zväzu, že na sekretariáte ObFZ sú ešte k dispozícii nové Pravidlá futbalu, platné od 1. júla 2011 so všetkými doplnkami a úpravami posledných rokov v cene  5,- euro za kus.
2. Žiadame rozhodcov a delegátov zväzu, aby zimnú prestávku venovali dôslednému študovaniu Pravidiel futbalu, Súťažného poriadku a Rozpisu súťaže, pretože ako potvrdila aj prebiehajúca jesenná časť súťaže, majú v ich ovládaní niektorí jednotlivci veľké nedostatky, čo spôsobuje zbytočné nedorozumenia a konflikty na ihrisku.
3. Zimný seminár R a DZ ObFZ BB sa plánuje na marec 2012, presný dátum, čas a miesto sa určí v pozvánke a v  spravodaji.
4. Oznamujeme záujemcom o funkciu rozhodcu, že sa môžu nahlásiť na sekretariát ObFZ BB č. t. : 41 42 254, 0907 806 995 alebo na mobil: Jozef Medveď , 0903 029 052.

Delegačný list č.13

Dohrávka  I. trieda  6. 11. 2011 o 13,30

10. kolo : Mýto – Lučatín (Gemzický – Ridzoň, Smoleň – Mojžiš)

8. kolo : Jasenie – Heľpa (Mišány – Kosec, Biely – Pecník)