Úradná správa č. 16, v Banskej Bystrici, 2.11.2018

Správy zo sekretariátu

Na základe upozornenia zo SFZ, žiadame futbalové kluby, ktoré mali aktívne mládežnícke družstvo v minulej sezóne, aby vyčerpali na ne finančné prostriedky určené prostredníctvom SFZ štátom, v opačnom prípade prepadnú a budú vrátené do štátneho rozpočtu. Pre futbalové kluby je potrebné prihlásiť sa do e-shopu (ak sa dodrží presný postup, nie je to problematické) a tam si vybrať z možnej ponuky.

Nákup za kredit robíte na https://futbalnet.shop.

Návody sú dole na stránke https://futbalnet.shop.

V prípade technických problémov treba kontaktovať na helpdesk@futbalnet.sk.

Z našich futbalových klubov ešte nezačali vôbec čerpať kredity: OFK Priechod, FK 34 Brusno-Ondrej, OFK Valaská, FK Slovan Pohronská Polhora, a CVČ Brusno.

Značnú časť nevyčerpaných prostriedkov majú ešte aj FK Polomka (875,40 €) a FK Heľpa (696,85 €), FK Brezno (52,55 €). Kredity je potrebné vyčerpať do konca novembra 2018, v prípade nevyčerpania prepadnú v prospech štátu.

Upozorňujeme futbalové kluby, že v dňoch 1. – 19. novembra 2018 bude sekretariát ObFZ pre čerpanie dovolenky zatvorený. Prípadné pripomienky a otázky v tomto období adresujte na mailovú adresu zväzu (obfzbb1@gmail.com), bude na ne zodpovedané v priebehu popoludňajších a večerných hodín.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

ŠTK schvaľuje všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev po jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019. Tabuľky súťaží súhlasia s tabuľkami, uverejnenými na stránke www.futbalnet.sk.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-60  Šimon Štulrajter, 1272946, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-61 Ondrej Majer, 1174459, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-62 Kristián Mazúch, 1242294, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-63 Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Prerušené tresty:

Podľa článku 17/8 DP DK prerušuje dňom 31. októbra 2018 nasledovné disciplinárne sankcie:

Patrik Piliar, 1250139, FK Hronec, 1 stretnutie nepodmienečne; Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, 2 a pol mesiaca nepodmienečne; Tomáš Goceliak, 1154739, FK Pohronská Polhora, 3 mesiace nepodmienečne; Jakub Strmeň, 1261205, FK Polomka, 2 stretnutia nepodmienečne; Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, 1 mesiac nepodmienečne; Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, 1 mesiac nepodmienečne; Peter Mokroš, 1047591, FK Brusno, 2 a pol mesiaca nepodmienečne; Vladimír Čunderlík, 1008926, FK Selce B-Baláže, 1 mesiac nepodmienečne; Michal Čunderlík, 1172115, FK Selce B-Baláže, 1 mesiac nepodmienečne.

DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Sťažnosť – (Brezno -Č.Balog) Č.Balog – čiastočne opodstatnená .