Úradná správa č, 13, v Banskej Bystrici, 25.9.2020

Odvolacia komisia – predseda Bruno Motyčka

Odvolacia komisia na svojom zasadnutí prerokovala odvolanie FK Slovan Tajov voči rozhodnutiu ŠTK zo dňa 28. augusta 2020 z úradnej správy číslo 9 bod 3.

Odvolacia komisia v plnom rozsahu potvrdzuje rozhodnutie ŠTK.

Odvolanie FK Slovan Tajov zo dňa 3. septembra 2020 zamieta.

Odvolací vklad  vo výške 50,00 € prepadá v prospech ObFZ Banská Bystrica.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS  I.triedy 8. kolo TJ Sokol Braväcovo – ŠK OPL Poniky dňa 31. októbra 2020 (sobota) o 13,30hodine na ihrisku v Braväcove.

2.Na základe podnetu rozhodcu, uvedeného v zápise o stretnutí z MFS II. triedy 8. kolo Staré Hory – Tatran Čierny Balog B (neuvedenie videotechnika v zápise o stretnutí), postupujeme na DK futbalový klub ŠK Sokol Staré Hory.

3.Na základe podnetu rozhodcu, uvedeného v zápise o stretnutí z MFS II. triedy 8. kolo Malachov – FK Selce B-Baláže (Malachov – uvedenie dvoch osôb v štyroch funkciách, Baláže – neskoré vytvorenie nominácie na zápas),  postupujeme na DK obidva futbalové kluby.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Súhlasíme na základe vzájomnej dohody futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15  4. kolo Badín – Jasenie dňa 27. septembra 2020 (sobota) o 10,00 hodine na ihrisku v Badíne.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-18 Mário Harvan, 1404088, FK Polomka U19, od 23.septembra 2020. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-19 Štefan Molnár, 1411817, FK Badín U19, od 23. septembra 2020. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-20  Tadeáš Ľupták, 1354298, FK Braväcovo U19, od 23. septembra 2020. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-21 Marek Žerebák, 1341998, FK Badín U19, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie nepodmienečne od 23.septembra 2020 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1aDP.  Poplatok 5 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-22 Dávid Markus, 1417690, FK Polomka U19, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 týždne nepodmienečne od 23.septembra 2020 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP.  Poplatok 5 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-23 Július Puška, 1432364, FK Polomka U19, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 23. septembra 2020 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 5 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-II-6 DK v zmysle článku 10 DP upozorňuje FK Heľpa na nešportové konanie v MFS I. triedy 7. kolo Slovenská Ľupča – Heľpa. Išlo o polčasové oznámenie piatich zranených hráčov  a z toho dôvodu nepokračovanie v stretnutí. Všetci zranení hráči sa však v nasledujúcom stretnutí  objavili v súpiske mužstva, z toho sa traja hráči aktívne zúčastnili stretnutia. V prípade opakovania sa podobného konania bude DK postupovať podľa článku 60 DP. Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie podnet AR z MFS I. triedy 8. kolo Heľpa – Jasenie, týkajúci sa nešportového vystúpenia diváka hostí – František Komora. DK v zmysle článku 58/4  a 20 DP za porušenie článku 58/1a DP zakazuje menovanému vstup na všetky ihriská mužstiev I. triedy počas konania MFS do konca jesennej časti súťažného ročníka 2020/2021 (do 25. októbra 2020).

D-II-7 FK Družstevník Dúbravica, na základe podnetu, ktorý bol DK odstúpený komisiou ŠTK, v zmysle článku 12/6 DP udeľuje DK pokutu 50 € za porušenie Rozpisu majstrovských futbalových súťaží časti Športovo – technické zásady, týkajúcich sa stati vyhotovenia videozáznamu zo stretnutia II. triedy 7. kolo Dúbravica – Dolná Lehota. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-8 FK Družstevník Mičiná, na základe odstúpenia podnetu komisiou ŠTK na nedostatky vo videozázname z MFS II. triedy 15. kolo Mičiná – Dolná Lehota, DK v zmysle článku 10 DP upozorňuje FK Mičiná na dôsledné dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ časti Športovo – technické zásady odsek – podmienky na vyhotovovanie videozáznamu. V prípade nedodržiavania týchto podmienok v budúcnosti bude DK postupovať podľa bodu 7 uvedených  zásad. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Najbližšie zasadnutie DK bude v stredu 30. septembra 2020 od 13,00 hodiny.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 81 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny DL.11

1.Trieda

Beňuš – Lučatín AR1 (Mikloš za Roštára)

Valaská – Braväcovo (Verdžák – Benko, Švarc – Lauer)

2.Trida

Čierny Balog B – Pohronská Polhora AR1 (Jurčák za Roštára)

Selce B – Mičiná R (Kalina za Nemca)

Dúbravica – Malachov (Marček – Senček)

Michalová – Dolná Lehota (J.Pôbiš – Chládek)

1.Trieda U19

Selce – Braväcovo (Gajdoš – Koštial)

Polomka – Brusno (Švarc za Roštára)