Úradná správa č. 13, v Banskej Bystrici, 6.10.2017

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Dolná Lehota – Jasenie B dňa 14. októbra 2017 (sobota) o 14,30 hodine na ihrisku v Dolnej Lehote.
  2. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS II. triedy skupiny B 7. kolo Tatran Čierny Balog B – Michalová dňa 21. októbra 2017 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke.
  3. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov odohrať MFS I. triedy 10. kolo Nemecká – Brezno dňa 7. októbra 2017 (sobota) o 15,00 hodine na ihrisku v Nemeckej.
  4. Vzhľadom ku kolidácii stretnutia s republikovým stretnutím junioriek nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny B 9. kolo Beňuš – Michalová dňa 15. októbra 2017 (nedeľa) o 13,00 hodine na ihrisku FK Beňuš.
  5. Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 9. kolo Lučatín – Králiky podľa článku 82/1b SP (hostia stretnutie vzdali pre nedostatok hráčov). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Lučatín. Prípad postupujeme na DK.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 4. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo podľa článku 82/e SP (domáci na stretnutie nenastúpili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Braväcovo. Prípad postupujeme na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-54 Patrik Ďurčík, 1257365, FK Valaská, od 4. októbra 2017. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-55 Marek Martinec, 1156282, FK Hronsek, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia nepodmienečne od  4. októbra 2017 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-56 Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, DK udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne od 4. októbra 2017 do 3. novembra 2017 podľa článku 47/2b DP za porušenie článku 47/1bDP. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-57 Peter Ondruš, 1370926, FK Valaská U15, DK udeľuje DS 3 mesiace nepodmienečne od 4. októbra 2017 s prerušením podľa článku 49/2e DP za porušenie článku 49/1e DP. Poplatok 5 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-II-7 DK ukladá OFK Slovan Valaská pokutu vo výške 30 € podľa článku 12/6 DP za porušenie článku 49/4 DP hráčom klubu v stretnutí I. triedy U15 4. kolo Jasenie – Valaská. Pokuta a poplatok za prerokovanie vo výške 10 € boli zahrnuté do MZF.

D-I-58 Maroš Sobotník, 1375186, FK Ľubietová, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 4. októbra 2017 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

  1. Zmeny v delegačnom liste č. 10: II. trieda skupina A: Ľubietová – Hiadeľ (Godál za Matušíka), Tajov – Riečka (AR2 Mirosôavc Kalina), Harmanec – Horné Prašany (bez Fuchsa), II. trieda skupina B Jasenie – Beňuš (bez Godála).
    2. Upozorňujeme delegátov zväzu, aby svoje Správy delegáta o stretnutí a Správy pozorovateľa rozhodcov uzatvárali vždy najneskôr do utorku do 8,00 hodiny.