Úradná správa č. 12, v Banskej Bystrici, 5.10.2018

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy starších žiakov U15 5. kolo Poniky – Jasenie dňa 7. októbra 2018 (nedeľa) o 12,00 hodine z dôvodu slávnostného otvárania nových šatní po stretnutí žiakov a pred stretnutím dospelých.

Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy starších žiakov U15 6. kolo Badín – Poniky dňa 14. októbra 2018 (nedeľa) o 12,00 hodine ako predzápas dospelých.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 5. kolo Medzibrod – Selce dňa 7. októbra 2018 (nedeľa) o 11,30 hodine na ihrisku v Medzibrode.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-45 Erik Kelemach, 1275676, FK Pohronská Polhora, od 3. októbra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-46 Peter Rusko, 1124463, FK Selce B-Baláže, od 3. októbra 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-47Filip Trnka, 1356308, FK Mičiná, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1stretnutie nepodmienečne od 3. októbra 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-48 Lukáš Dvorský, 1181704, FK Malachov, DK udeľuje DS 4 týždne nepodmienečne od 3. októbra 2018 podľa článku 49/2b DP za porušenie článku 49/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-II-11 DK na základe podnetu KR podľa článku 12/6 DP  ukladá pokutu pre FK Osrblie vo výške 50 € za porušenie Športovo – technických zásad článok 7 Rozpisu majstrovských futbalových súťaží 2018/2019. Pokuta + poplatok vo výške 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-I-49 Zdenko Binder, 1143655, FK Mičiná, DK udeľuje DS 2 mesiace nepodmienečne s prerušením podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a, 3, 5 a článku 17/8 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-50 Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, DK udeľuje DS 2 mesiace nepodmienečne s prerušením podľa 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a, 3, 5 a článku 17/8 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Ospravedlnenia žiadame zasielať na emailovú adresu kr.obfzbb@gmail.com. Ospravedlnenia zasielať najneskôr do pondelka do 12:00 hod. v daný týždeň, kedy má byť daný R alebo DZ obsadený. V prípade mimoriadnych okolností kontaktujte jedného z členov KR.

R a DZ, ktorí v mesiaci September administratívne pochybili vyjdu v ďalšej ÚS v prípade nejasnosti kontaktovať p. Milana Legíňa.

KR vyškolila dvoch R :1,Erik Račák 14.01.2001 Potočná 2 Brezno 977 03 erikracak@gmail.com+421915565111; 2, Lukáš Levík 20.05.2001 Októbrová 1 Valaská 976 46lukyno227@gmail.com+421903054607

Zmeny DL 10.

Trieda :Poniky – S.Ľupča AR 1 Čajka AR2 Sališ; Priechod – Hronec AR 1 Račák; Valaská – Brezno DZ  Kosec za Čunderlíka; II. Trieda Šalková B – H.Pršany Ondruš, Chromč, Chromčová; II. Trieda sk. BP.Polhora – D. Lehota AR2 Levík ; Žiaci ObFZ: Poniky – Jasenie o 12:00 hod  Škultetyová Dorast SSFZ: Hrochoť – Pliešovce R Gajdoš AR Fuchs.