Úradná správa č. 1, Banská Bystrica, 3. 7. 2020

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Prvé zasadnutie komisie v novom súťažnom ročníku bude vo štvrtok 9. júla 2020 o 15,00 hodine. Na tomto zasadnutí budú definitívne uzavreté prihlášky do nového súťažného ročníka, pretože viaceré kluby v druhej triede sa neprihlásili (v A skupine Hronsek, Hiadeľ a Rakytovce B; v B skupine Polomka a Pohorelá), čo komplikuje organizáciu súťaže, pretože momentálne ostáva v A skupine 11 futbalových klubov, ale v B skupine len štyri (po prípadnom prihlásení aj Braväcova B ich bude päť). ŠTK zvažuje možnosť obe skupiny spojiť do jednej (čo by bolo 15-16 mužstiev), lebo súťaž so štyrmi – piatimi mužstvami by nemala zmysel a význam. Alebo urobiť dve skupiny po osem družstiev s nerešpektovaním územného princípu rozdelenia skupín.

Komisia mládeže – predseda Zdenko Urva

Oznamujeme futbalovým klubom, ktoré vedia, že v sezóne 2020/2021 budú mať nejaké mládežnícke družstvo, aby ho bez zbytočného čakania prihlásili do súťaží ObFZ. Po skúsenostiach s predchádzajúcimi sezónami, keď veľa klubov otáľalo s prihlásením, lebo bolo málo prihlásených družstiev, tak sa nakoniec neprihlásili ani tí, čo by družstvo v určitej vekovej kategórii vedeli zostaviť. Preto žiadame futbalových funkcionárov, aby nečakali s prihláškou do posledného možného termínu a prihlásili sa do súťaže čím skôr, aby aj komisia mládeže mala dostatok času na prípravu súťaží. U mládežníckych družstiev sa na rozdiel od súťaží dospelých čísla z minulej sezóny automaticky neprenášajú, ale súťaže sa budú žrebovať nanovo. Princíp súťaží zostane nezmenený – dorast, starší žiaci a mladší žiaci odohrajú svoju súťaž klasickým vyžrebovaním doma – von každý s každým, súťaž prípraviek sa odohrá ako po minulé roky turnajovým spôsobom.

Uzávierka prihlášok do mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica je stanovená do 15. júla 2020 do 24,00 hodiny.

Zoznam dosiaľ prihlásených družstiev:

Dorast U19:  Brusno B, Polomka, Badín, Hrochoť, Selce.

Starší žiaci U15: Jakub, Badín.

Mladší žiaci U13: Badín, Jakub, Slovenská Ľupča.

Prípravky U11: Brusno, Jupie FŠMH B, Šalková A, Šalková B, Ľubietová, Badín, Slovenská Ľupča, Selce, Bacúch..

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Letný seminár rozhodcov a delegátov zväzu ObFZ BB sa uskutoční dňa 31. júla 2020.

Všetkým R a DZ budú rozposlané pozvánky s programom a miestom konania prostredníctvom mailu.