Úradná správa č. 1, v Banskej Bystrici, 12.7.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Pridelené čísla a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2019/2020:

Prvá trieda: 1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Nemecká, 5 – Beňuš (NE 10,30), 6 – Lučatín, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Hronec, 10 – Valaská 11 – Brusno, 12 – Braväcovo, 13 – Strelníky, 14 –Poniky.

V prvom kole sa dňa 4. augusta 2019o 16,30 hodine stretnú:  Heľpa – Poniky, T. Č. Balog – Strelníky, Osrblie – Braväcovo (14,30), Nemecká – Brusno (18,00), Beňuš – Valaská (10,30), Lučatín – Hronec, Slovenská Ľupča – Jasenie (2. 8. o 18,30).

Kompletné vyžrebovanie prvej triedy aj ostatných súťaží dospelých je uverejnené na stránke www.futbalnet.sk.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dúbravica, 4 – Šalková B (SO ÚHČ), 5 – Staré Hory, 6 – Riečka, 7 – Harmanec, 8 –Selce B-Baláže (NE 10,30), 9 – voľné čáslo, 10 – Mičiná, 11 – Hiadeľ, 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Rakytovce B.

V prvom kole sa 4. augusta 2019o 16,30 hodine stretnú: Tajov – Rakytovce B, Ľubietová – Malachov, Dúbravica – Horné Pršany, Šalková B – Hiadeľ (SO), Staré Hory – Mičiná, Harmanec–Selce B-Baláže, Riečkamá voľno.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohronská Polhora, 2 – Tatran Čierny Balog B (SO ÚHČ), 3 – Dolná Lehota, 4 – Polomka, 5 – Michalová, 6 – Pohorelá (NE 13,00), 7 – Braväcovo B (SO ÚHČ).

V prvom kole sa dňa 4. augusta 2019 o 16,30 stretnú: Tatran Čierny Balog B – Braväcovo B (SO), Dolná Lehota – Pohorelá, Polomka – Michalová, Pohronská Polhora má voľno.

Druhá trieda skupina B sa odohrá po dohode väčšiny klubov štvorkolovo doma – von každý s každým (28 kôl – 24 stretnutí), pričom 14. kolo súťaže bude predohrané vo štvrtok 29. augusta 2019 (štátny sviatok) a 28. kolo súťaž bude predohrané v piatok 8. mája 2020 (štátny sviatok).

Posledné dve kolá v oboch skupinách druhých tried sa odohrajú v rovnakom dni a rovnakom hracom čase v sobotu (13. resp. 20  júna 2020).

Na základe žiadosti OFK Slovenská Ľupča nariaďujeme odohrať MFS I. triedy nasledovne:

Prvé kolo Slovenská Ľupča  – Jasenie dňa 2. augusta 2019 (piatok) o 18,30 hodine; 3. kolo Slovenská Ľupča – Valaská dňa 16. augusta 2019 (piatok) o 18,30 hodine; 5. kolo Slovenská Ľupča – Braväcovo dňa 30. augusta 2019 (piatok) o 18,00 hodine.

Na základe žiadosti TJ Družstevník Mičiná v prihláške do súťaže nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 2. kolo Mičiná – Riečka dňa 9. augusta 2019 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku v Mičinej. V pôvodne vyžrebovanom termíne sa v priestoroch ihriska na Mičinej konajú slávnosti obce.

Komisia rozhodcov – predseda  Erik Gemzický

Letný seminár R a DZ sa uskutoční v piatok 02. 08. 2019 o 15.15 hod. v budove ObFZ BB, účasť na seminári je nutná na zaradenia na NL pre súťažný ročník 2019/2020. Pozvánka a program LS bude frekventantom zaslaná v najbližších dňoch elektronickou poštou.

Upozorňujeme R a DS, že sú v platnosti nové PF, pričom zmeny a doplnky sa budú preberať na LS.