Úradná správa č. 1, v Banskej Bystrici, 20.7.2018

Správy zo sekretariátu

Na aktíve ŠTK dňa 14. júla 2018 v Jasení boli futbalové kluby oboznámené aj so zmenami v normách a v Rozpise súťaží ObFZ. Tu sú v skratke tie najhlavnejšie:

1 – Platba za služby delegovaných osôb musí podľa nariadenia SFZ prebehnúť cez ISSF systém. Po uzatvorení zápisu rozhodcom, systém uloží zoznam delegovaných osôb aj s ich odmenami za stretnutie do súboru, ktorý sa aktivuje pri generovaní mesačnej zbernej faktúry. Preto už futbalové kluby nebudú dostávať z ObFZ zálohové faktúry za rozhodcov a delegátov, ale všetky platby budú zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry.

2 – Povinnosť pre B družstvá nosiť na svoje stretnutia aj súpisku svojho A družstva, ktorá musí byť potvrdená a schválená komisiou ŠTK. Z tejto súpisky môžu za B družstvo štartovať maximálne traja hráči bez obmedzenia počtu stretnutí za A družstvo. V našich súťažiach sa to týka futbalových klubov: Šalková, Selce (Baláže) a Tatran Čierny Balog. Súpisky bude komisia ŠTK potvrdzovať a schvaľovať na svojom prvom zasadnutí v stredu 1. augusta 2018 od 15.00 hodiny.

3 – Hosťujúce družstvo je povinné rešpektovať základné farby domáceho mužstva a prísť na vzájomné stretnutie v odlišnej farbe dresov. Nerešpektovanie tohto nariadenia bude postihnuté disciplinárnou sankciou. Farby dresov sú uvedené v Rozpise súťaží ObFZ v adresári futbalových klubov.

4 – Zvýšil sa poplatok (pokuta) za vzdanie stretnutia v prospech súpera, v prvej triede na 100 € a v druhej triede na 80 € u mládeži na 40 €. ŠTK pristúpila k tomuto kroku na základe toho, že vo vlaňajšom ročníku bolo kontumovaných až 20 stretnutí v oboch druhých triedach, čím bola čiastočne narušená aj regulárnosť súťaže.

5 – Zrušil sa poplatok futbalových klubov na takzvané ošatné pre rozhodcov, ktorý bol zahrňovaný do mesačnej zbernej faktúry pred jarnou časťou súťaže. Rozhodcovia budú mať časť svojho ošatného zahrnuté do paušálnej sumy v každom odohranom stretnutí.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Pridelené čísla a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2018/2019:

Prvá trieda: 1 – Osrblie, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Nemecká, 4 – Priechod, 5 – Jasenie, 6 – Lučatín, 7 – Hronec, 8 – Braväcovo, 9 – Strelníky, 10 – Brusno, 11 – Slovenská Ľupča, 12 – Brezno, 13 – Poniky, 14 –Valaská.

V prvom kole sa dňa 5. augusta 2018 o 16,30 hodine stretnú:  Osrblie – Valaská, T. Č. Balog – Poniky, Nemecká – Brezno, Priechod – Slovenská Ľupča (odložené na 29.8.), Jasenie – Brusno, Lučatín – Strelníky, Hronec – Braväcovo.

Kompletné vyžrebovanie prvej triedy je uverejnené na stránke www.futbalnet.sk.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Harmanec, 4 – Staré Hory, 5 – Hiadeľ, 6 – Dúbravica, 7 – Hronsek, 8 –voľné číslo, 9 – Riečka, 10 – Mičiná, 11 – Selce B-Baláže (nedeľa 10,30), 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Šalková B (SO ÚHČ)..

V prvom kole sa 5. augusta 2018 o 16,30 hodine stretnú: Tajov – Šalková B, Ľubietová – Malachov, Harmanec – Horné Pršany, Staré Hory – Selce B-Baláže, Dúbravica – Riečka, Hiadeľ – Mičiná, Hronsek má voľno.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohorelá (NE 13,00), 2 – Heľpa, 3 – Michalová, 4 – Dolná Lehota, 5 – Polomka, 6 – Tatran Čierny Balog B (sobota ÚHČ), 7 – Pohronská Polhora, 8 –  Beňuš (nedeľa 10,30).

V prvom kole sa dňa 5. augusta 2018 o 16,30 stretnú: Pohorelá – Beňuš (13,00), Heľpa – Pohronská Polhora, Michalová – Tatran Čierny Balog B, Dolná Lehota – Polomka.

Druhá trieda skupina B sa odohrá dvojkolovo doma – von každý s každým (14 stretnutí). Po odohraní základnej časti sa súťaž rozdelí na dve skupiny. Prvá skupina (mužstvá umiestnené na prvom až štvrtom mieste) bude hrať o postup do prvej triedy systémom každého s každým dvojkolovo. Druhá skupina (mužstvá umiestnené na piatom až ôsmom mieste) budú hrať rovnakým systémom o konečné umiestnenie.

Na základe žiadosti OFK Priechod nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 1. kolo Priechod – Slovenská Ľupča dňa 29. augusta 2018 (streda) o 16,00 hodine. V pôvodne vyžrebovanom termíne sa na ihrisku v Priechode konajú folklórne slávnosti.

Na základe žiadosti TJ Družstevník Mičiná v prihláške do súťaže nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 2. kolo dňa 10. augusta 2018 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku v Mičinej. V pôvodne vyžrebovanom termíne sa v priestoroch ihriska na Mičinej konajú slávnosti obce.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveďa

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že letný predsezónny seminár sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 16,30 hodiny v zasadačke ObFZ Banská Bystrica na prízemí. Žiadame rozhodcov a delegátov zväzu o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Vzhľadom k neustálemu nízkemu počtu rozhodcov v súťažiach ObFZ organizuje komisia rozhodcov dňa 27. júla 2018 (piatok) od 8,00 hodiny v zasadačke ObFZ školenie nových rozhodcov. Žiadame prípadných záujemcov o túto funkciu, aby sa v uvedený deň dostavili na školenie. Stačí si priniesť len písacie potreby. Školenie bude ukončené o 16,00 hodine.