Úradná správa č. 1, v Banskej bystrici, 15.7.2017

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby FK Brezno a TJ Slovan Pohronská Polhora, že už ubehla   splatnosť júnovej faktúry za rozhodcov a ich platby ešte neevidujeme.

Zároveň upozorňujeme futbalové kluby: TJ Mladosť Pohorelá, TJ Slovan Pohronská Polhora a TJ Slovan Tajov, že v systéme ISSF nabehli ako neplatiči. Žiadame ich obratom vyrovnať si svoje finančné podlžnosti v mesačnej zbernej faktúre najneskôr do stredy 19. júla 2017, v prípade nedodržania termínu budú postúpení na riešenie DK.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Pridelené čísla a vyžrebovanie nového súťažného ročníka 2017/2018:

Prvá trieda: 1 – Pohorelá (sobota ÚHČ), 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Valaská, 4 – Nemecká, 5 – Braväcovo (sobota ÚHČ), 6 – Poniky, 7 – Brezno, 8 – Slovenská Ľupča, 9 – Brusno, 10 – Hronec, 11 – Podkonice, 12 – Osrblie, 13 – Strelníky, 14 – Šalková B (sobota ÚHČ).

V prvom kole sa dňa 6. augusta 2017 o 16,30 hodine stretnú:  Pohorelá – Šalková B (5.8.), T. Č. Balog – Strelníky, Valaská – Osrblie, Nemecká – Podkonice, Braväcovo – Hronec (5.8.), Poniky – Brusno, Brezno – Slovenská Ľupča.

Kompletné vyžrebovanie prvej triedy bude uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Harmanec, 4 – Králiky, 5 – Dúbravica, 6 – Lučatín, 7 – Hronsek, 8 – Horné Pršany, 9 – Hiadeľ, 10 – Riečka, 11 – Selce B-Baláže (nedeľa 10,30), 12 – Mičiná, 13 – Staré Hory, 14 – Malachov.

V prvom kole sa 6. augusta 2017 o 16,30 hodine stretnú: Tajov – Malachov, Ľubietová – Staré Hory, Harmanec – Mičiná,, Králiky – Selce B-Baláže, Dúbravica – Riečka, Lučatín – Hiadeľ, Hronsek – Horné Pršany.

Druhá trieda skupina B: 1 – Michalová, 2 – Polomka, 3 – Heľpa, 4 – Braväcovo B (nedeľa ÚHČ dorastu), 5 – Dolná Lehota, 6 – Pohronská Polhora, 7 – Tatran Čierny Balog B (sobota ÚHČ), 8 – voľné číslo, 9 – Beňuš (nedeľa 10,30), 10 – Jasenie.

V prvom kole sa dňa 20. augusta 2017 o 16,00 stretnú: Michalová – Jasenie, Polomka – Beňuš, Braväcovo B – Tatran Čierny Balog B (13,30), Dolná Lehota – Pohronská Polhora, Heľpa má voľno.