Úradná správa č. 1, v Banskej Bystrici, 10. 7. 2015

Správy zo sekretariátu

Oprava chybnej informácie z Konferencie ObFZ ohľadne štartu hráčov v kategórii dorastu v súťažnom ročníku 2015/2016: po telefonických konzultáciách s pracovníkmi matriky a ŠTK SFZ sa vyjasnilo, že v novom Súťažnom poriadku je chyba v článkoch ohľadne dovŕšenia vekovej hranice dorastu (uvádzaný je 19. rok veku, správne má byť 18.) a následného štartu v súťažiach dorastu. Správne teda platí, že v kategórii dorast môžu v súťažnom ročníku 2015/2016 štartovať hráči narodení po 1. januári 1997 a mladší a rozohraný ročník môžu dohrať aj po dovŕšení 18. roku veku za dorastenecké družstvo.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Pridelené čísla a vyžrebovanie nového súťažného ročníka:

Prvá trieda: 1 – TJ Slovan Michalová, 2 – TJ Tatran Čierny Balog, 3 – TJ Mladosť Lučatín, TH ŠK Hronec, 5 – TJ Partizán Osrblie, 6 – FK Šalková B (SO ÚHČ), 7 – FK 1928 Jasenie, 8 – FK 09 Bacúch, 9 – OFK Slovenská Ľupča, 10 – ŠK OPL Poniky, 11 – OFK Slovan Valaská, 12 – TJ Družstevník Strelníky, 13 – TJ ŠK Sokol Jakub, 14 – FK Sokol Nemecká.

V prvom kole 2. augusta 2015 sa stretnú: Michalová – Nemecká, Tatran Č. Balog – Jakub, Lučatín – Strelníky, Hronec – Valaská, Osrblie – Poniky, Šalková B – Slovenská Ľupča (1. 8.) a Jasenie – Bacúch.

Kompletné vyžrebovanie prvej triedy bude uverejnené v nasledujúcej úradnej správe.

Druhá trieda skupina A: 1 – OZ Králická Tiesňava, 2 – TJ Slovan Tajov, 3 – TJ Družstevník Dúbravica, 4 – ŠK Sokol FO Staré Hory, 5 – FK Baník Ľubietová, 6 – TJ Družstevník Mičiná, 7 – ŠK Selce B-Baláže (NE 10,30), 8 – TJ Hronsek, 9 – TJ Tatran Harmanec, 10 – FK Podkonice, 11 – TJ Iskra Horné Pršany, 12 – ŠK Zornička Riečka, 13 – TJ Partizán Hiadeľ, 14 – TJ Slovan Malachov.

V prvom kole 2. augusta 2015 sa stretnú: Králiky – Malachov, Tajov – Hiadeľ, Dúbravica – Riečka, Staré Hory – Horné Pršany, Ľubietová – Podkonice, Mičiná – Harmanec, Baláže – Hronsek (10,30).

Druhá trieda skupina B: 1 – TJ Tatran Polomka, 2 – TJ Partizán Dolná Lehota, 3 – ŠK Heľpa, 4 – TJ Mladosť Pohorelá (SO ÚHČ), 5 – voľné číslo, 6 – TJ Tatran Čierny Balog-B (SO ÚHČ), 7 – ŠKF Sihla, 8 – TJ Slovan Beňuš, 9 – TJ Družstevník Šumiac (SO ÚHČ), 10 – TJ Slovan Pohronská Polhora

V prvom kole 16. augusta 2015 sa stretnú: Polomka – Pohronská Polhora, Dolná Lehota – Šumiac, Heľpa – Beňuš, Sihla – Pohorelá.

V mládežníckych súťažiach sú zatiaľ prihlásení:

Starší žiaci: Jasenie, Valaská, Šalková, Pohronská Polhora, Hrochoť, Sásová (podmienečne – v prípade neuhradenia pohľadávok z minulého ročníka nebudú zaradení do súťaží ObFZ)

Mladší žiaci: Ľubietová a Selce.

Prípravky: ešte nikto

Komisia mládeže predlžuje termín prihlásenia sa do mládežníckych kategórií do konca mesiaca júla, takže je ešte možnosť na doplnenie a prihlásenie sa do príslušnej súťaže. Vyžrebovanie mládežníckych súťaží sa uskutoční po uzávierke prihlášok začiatkom augusta a bude uverejnené v úradnej správe. Predpokladaný začiatok mládežníckych súťaží je 29., 30. august 2015.