Úradná správa č. 1, v Banskej Bystrici 20.7.2012

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že vzhľadom k náročnosti prechodu na nový matričný systém ISSF bude matrika SsFZ aj ObFZ vykonávať matričné úkony ešte po „starom“ klasickým spôsobom, t. j. vyplnený prestupový lístok a pôvodný RP hráča, ale len do 31. augusta 2012. Prestupy a hosťovania od 1. septembra sa budú vykonávať výhradne cez systém ISSF.

Vzhľadom k tomu, že FK Mier Mýto pod Ďumbierom má stále neuhradené poplatky voči ObFZ Banská Bystrica (faktúry za rozhodcov z celej jarnej časti súťaže) a že v novom súťažnom ročníku neprihlásilo svoje družstvo do súťaží ObFZ,  rozhodla matričná komisia pozastaviť všetky matričné úkony (prestupy a hosťovania) z tohto klubu až do uhradenia všetkých pohľadávok.

Pre všetky ostatné futbalové kluby ObFZ platí, že nedoplatky z jarnej časti súťaže musia byť uhradené najneskôr do konca júla 2012 v opačnom prípade budú štartovať v prvom kole v zastavenej činnosti. Taktiež pripomíname tým klubom, ktoré ešte neuhradili štartovné, že jeho platba by mala byť vykonaná najneskôr pred štartom prvého kola jesennej časti súťaže t. j. do 3. augusta 2012.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Na aktíve ŠTK a KM 5. júla bol vyhodnotený uplynulý súťažný ročník a zároveň vyžrebovaný nový. Účastníkom súťaží ObFZ boli pridelené nasledovné čísla :

1. trieda dospelých: 1 – Baláže (NE 10,30), 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Harmanec, 4 – Staré Hory, 5 – Braväcovo, 6 – Lučatín, 7 – Poniky, 8 – Heľpa, 9 – Osrblie (SO ÚHČ), 10 – Valaská, 11 – Podkonice, 12 – Pohronská Polhora, 13 – Jakub, 14 – Hronec.

2. trieda skupina A: 1 – Riečka, 2 – Strelníky, 3 – Tajov, 4 – Nemecká, 5 – Malachov, 6 – Králiky, 7 – Šalková B (SO ÚHČ), 8 – Dúbravica, 9 – Ľubietová (ihr. Strelníky), 10 – Brusno B (NE 10,30), 11 – Mičiná, 12 – Horné Pršany, 13 – Hiadeľ, 14 – Hronsek.

2. trieda skupina B: 1 – Bacúch (SO ÚHČ-ihr. Beňuš), 2 – Dolná Lehota, 3 – Michalová, 4 – Polomka, 5 – Beňuš juniori, 6 – Šumiac, 7 – neobsadené, 8 – Beňuš A

Upozorňujeme futbalové kluby ObFZ, aby najneskôr do 1. augusta doručili na sekretariát súpisky (zoznamy hráčov) klubov, prihlásených do súťaží dospelých aj mládeže v ročníku 2012/2013.

Oznamujeme futbalovým klubom, že ešte stále je možnosť dodatočne prihlásiť mládežnícke mužstvá do súťaží v ročníku 2012/2013. Definitívna uzávierka účastníkov bude 1. augusta 2012.

Vyžrebovanie jesennej časti 1. triedy dospelých:

1.kolo 5. augusta 2012 o 16,30

Baláže (10,30) – Hronec, T. Č. Balog – Jakub, Harmanec – Pohronská Polhora, Staré Hory – Podkonice, Braväcovo – Valaská, Lučatín – Osrblie, Poniky – Heľpa

2.kolo 12. augusta 2012 o 16,30

Hronec – Heľpa, Osrblie – Poniky (SO), Valaská – Lučatín, Podkonice – Braväcovo, Pohronská Polhora – Staré Hory, Jakub – Harmanec, Baláže (10,30) – T. Č. Balog

3. kolo 19 augusta 2012 o 16,00

T. Č. Balog – Hronec, Harmanec – Baláže, Staré Hory – Jakub, Braväcovo – Pohronská Polhora, Lučatín – Podkonice, Poniky – Valaská, Heľpa – Osrblie

4. kolo 26. augusta 2012 o 16,00

Hronec – Osrblie, Valaská – Heľpa, Podkonice – Poniky, Pohronská Polhora – Lučatín, Jakub – Braväcovo, Baláže (10,30) – Staré Hory, T. Č. Balog – Harmanec

5. kolo 2. septembra 2012 o 15,30

Harmanec – Hronec, Staré Hory – T. Č. Balog, Braväcovo – Baláže, Lučatín – Jakub, Poniky – Pohronská Polhora, Heľpa – Podkonice, Osrblie – Valaská (SO)

6. kolo 9. septembra 2012 o 15,30

Hronec – Valaská, Podkonice – Osrblie, Pohronská Polhora – Heľpa, Jakub – Poniky, Baláže  – Lučatín (10,30), T. Č. Balog – Braväcovo, Harmanec – Staré Hory

7. kolo 16. septembra 2012 o 15,00

Staré Hory – Hronec, Braväcovo – Harmanec, Lučatín – T. Č. Balog, Poniky – Baláže, Heľpa – Jakub, Osrblie – Pohronská Polhora (SO), Valaská – Podkonice

8. kolo 23. septembra 2012 o 15,00

Hronec – Podkonice, Pohronská Polhora – Valaská, Jakub – Osrblie, Baláže – Heľpa (10,30), T. Č. Balog – Poniky, Harmanec – Lučatín, Staré Hory – Braväcovo

9. kolo 30. septembra 2012 o 15,00

Braväcovo – Hronec, Lučatín – Staré Hory, Poniky – Harmanec, Heľpa – T. Č. Balog, Osrblie – Baláže (SO), Valaská – Jakub, Podkonice – Pohronská Polhora

10. kolo 7. októbra 2012 o 14,30

Hronec – Pohronská Polhora, Jakub – Podkonice, Baláže – Valaská (10,30), T. Č. Balog – Osrblie, Harmanec – Heľpa, Staré Hory – Poniky, Braväcovo – Lučatín

11. kolo 14. októbra 2012 o 14,30

Lučatín – Hronec, Poniky – Braväcovo, Heľpa – Staré Hory, Osrblie – Harmanec (SO), Valaská – T. Č. Balog, Podkonice – Baláže, Pohronská Polhora – Jakub

12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Hronec – Jakub, Baláže – Pohronská Polhora (10,30), T. Č. Balog – Podkonice, Harmanec – Valaská, Staré Hory – Osrblie, Braväcovo – Heľpa, Lučatín – Poniky

13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00

Poniky – Hronec, Heľpa – Lučatín, Osrblie – Braväcovo (SO), Valaská – Staré Hory, Podkonice – Harmanec, Pohronská Polhora – T. Č. Balog, Jakub – Baláže

Vyžrebovanie oboch druhých tried dospelých bude uverejnené v najbližšej Úradnej správe ObFZ.