Slovenské ako aj maďarské obchodné a priemyselné komory sa dlhodobo snažia podporovať inovatívnosť regionálnych firiem s cieľom zvýšiť ich konkurencieschopnosť na globálnych trhoch a tým aj ekonomickú výkonnosť celých regiónov.

V októbri minulého roka odštartovala Banskobystrická regionálna komora Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) v spolupráci s Košickou regionálnou komorou SOPK a obchodnými a priemyselnými komorami maďarských regiónov Nograd, Heveš a Boršod-Abov-Zemplín novú iniciatívu zameranú na zvýšenie inovatívnosti firiem, realizáciu projektu spolufinancovaného zo slovensko-maďarského cezhraničného programu Interreg V-A Slovensko-Maďarsko. Dnes, po niekoľkých mesiacoch práce, sa partneri môžu pochváliť prvými výsledkami. Vyvinuli novú unikátnu on-line službu s názovom Cezhraničné portfólio inovačných služieb, ktorá bude slúžiť pre slovenské a maďarské firmy. Prostredníctvom webovej aplikácie budú mať podnikatelia k dispozícii 24 hodín denne na jednom mieste informácie o výskumno-vývojovej infraštruktúre a službách dostupných v regióne juhovýchodného Slovenska a severovýchodného Maďarska. Informácie o každej organizácii zahŕňajú aj kontakty na pracovníkov, takže nadviazanie spolupráce bude pre podnikateľov jednoduchšie.

Ďalšou, práve pripravovanou aktivitou zameranou na naštartovanie nových kooperačných iniciatív medzi slovenskými a maďarskými podnikmi a poskytovateľmi inovačných služieb je séria B2B (biznis to biznis) rokovaní, ktorá štartuje 18. septembra 2018 vo Zvolene a pokračuje až do konca roka v slovenských a maďarských partnerských regiónoch. Každé z B2B rokovaní je zamerané na iný sektor a to: lesníctvo a spracovanie dreva, informačné technológie, obrábanie kovov, strojársky priemysel a systémy riadenia výroby a automobilový priemysel.

Podujatie vo Zvolene sa uskutoční so zameraním na lesníctvo a drevospracujúci priemysel, ktoré majú v tomto regióne dlhodobú tradíciu a sú tu etablované významné výskumno-vývojové inštitúcie ako napríklad Národné lesnícke centrum a Technická univerzita vo Zvolene. Zúčastniť sa ho môžu slovenské a maďarské firmy, ako aj poskytovatelia výskumno-vývojových služieb, ktorých činnosť súvisí s uvedenými odvetviami. Účasť na podujatí je bezplatná, je však potrebná registrácia prostredníctvom on-line formulára.

Viac informácií o projekte môžete nájsť na www.inno-service.eu alebo na webovej stránke Banskobystrickej regionálnej komory SOPK bb.sopk.sk. V prípade otázok kontaktujte manažéra projektu Ing. Marínu Spírovú, PhD. e-mailom na marina.spirova@sopk.sk alebo telefonicky na 048/4125 633.