Možnosť priamo rozhodnúť o použití 20-tisíc eur z mestského rozpočtu využilo 71 ľudí. Tí si určili prioritné oblasti, kde sa prostriedky použijú. Prítomní boli aj hostia z Prahy, ktorí by chceli podobný inštitút zaviesť v českom hlavnom meste.

Banská Bystrica je treťou samosprávou na Slovensku, kde bol zavedený inštitút participatívneho rozpočtu. Poslanci mestského zastupiteľstva vyčlenili sumu 20-tisíc eur a o ich použití rozhodujú v rámci občianskej participácie priamo zúčastnení občania.

euro mena bbonline.sk FRPrvá verejná diskusia prebehla hladko. Každý prítomný po vstupe do Veľkej siene Mestského úradu dostal hlasovací lístok a tri papieriky na označenie svojich priorít.

Prvá verejná diskusia sa uskutočnila vo Veľkej sieni mestského úradu. Obyvatelia Banskej Bystrice, tak mohli po prvý krát rozhodnúť, kam poputujú ich peniaze. Cieľom diskusie bolo stanovenie priorít. Mesto za priority navrhlo mládež, šport, kultúra, aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zeleň v meste a seniorov. Z iniciatívy prítomných sa pridali témy služby a údržba verejných priestranstiev, chodníky,  bezpečnosť a ochrana zdravia, podpora zamestnanosti a história. Dokonca padol návrh, aby sa nevytýčili žiadne priority. Túto možnosť však prítomný zamietli a zvolili si výber medzi ponúkanými prioritami.

„Bystričania, potešili ste ma! Aspoň nachvíľu ste ukázali, že viete spolupracovať, že viete podporiť aj oblasť inú, než ktorej sa venujete, a že viete spoločne vytipovať problémy a výzvy, ktoré by mal participatívny rozpočet pokrývať. Chcem tým povedať, že ste po sebe nebliakali tak ako to poznáme z mnohých stretnutí. Že aspoň niektorí z vás svoje rozhodovanie prehodnotili a ponúkli svoju pomoc pre toto mesto,“ ocenil na svojom blogu atmosféru rokovania Jaroslav Dodok, ktorý je predsedom Rady študentov mesta. Potešila ho podpora mládeže.

Banskobystričania si zvolili šesť kľúčových oblastí: aktívne občianstvo a komunitný rozvoj, zeleň v meste, šport, kultúra, mládež a zdravie.  Nasledovalo vytvorenie tematických skupín a prezentácia ich nápadov. Skupina zameraná na aktívne občianstvo a komunitný rozvoj navrhla vylepšiť informačný systém v meste. V kultúrnej oblasti je to podpora lokálnych umelcov. Pri mládeži vznikol nápad s vytvorením komunitných centier.  V skupine zelene presadzovali dobudovanie parkov a výsadbu zelene v centre mesta. Skupina, ktorá sa venovala zdraviu podporuje detské  tábory pre deti so sociálne slabších a deti ulice. S myšlienkou športových hier Banská Bystrica, kde by dostali šancu amatéri, prišla skupina zacielená na šport.

„Myslím, že participatívny rozpočet prišiel do Banskej Bystrice v správnom čase. Že sme pripravení na komunitný rozvoj,“ zhodnotila na Facebooku priebeh prvého stretnutia Magdaléna Bernátová z prípravného výboru.

Po prezentácii tematických skupín si prítomní zvolili deväť členov koordinačnej rady. Maximálna výška na jeden projekt bola stanovená na 5 000 eur. Návrhy projektov musia byť podané do 31. marca. Druhé diskusné fórum sa uskutoční  v Cikkerovej sieni na radnici 22. mája.

Prítomní boli aj hostia z Prahy. V Českej republike zatiaľ participatívny rozpočet v žiadnom meste nefunguje. Aktivisti z Iniciativy Zdola by chceli na základe skúseností aj z Banskej Bystrice presadiť túto myšlienku v hlavnom meste u našich západných susedov.