V posledných desaťročiach sa počet motýľov drasticky znižuje. A to nielen vzácnych, ale aj bežných druhov. Ich úbytok spôsobuje komplex faktorov, ktorých spoločným menovateľom sú novodobé ľudské aktivity. Záhada miznúcich motýľov bude témou apríloveho podujatia Príroda bez hraníc v utorok 11. apríla v Tihányiovskom kaštieli.

Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, vo svojom pravidelnom podujatí Príroda bez hraníc poukazuje na aktuálne problémy prírody okolo nás. Tak tomu bude aj v prednáške Záhada miznúcich motýľov, ktorá sa uskutoční v utorok 11. apríla v Tihányiovskom kaštieli.

Prednášať bude biológ z Ústavu ekológie lesa Slovenskej akadémie vied Ján Kulfan, ktorý pri výskume motýľov s dennou aktivitou ako prvý na Slovensku zaviedol metódu systematických transektových censusov. Metóda sa uplatnila v praxi Štátnej ochrany prírody pri hodnotení priaznivého stavu druhov.

„Mnohé motýle, najmä pestré denné druhy, sú nápadní predstavitelia hmyzu. V prírode majú rôznorodé funkcie, opeľujú rastliny, sú potravou predátorov,  trus húseníc slúži ako hnojivo. Výskyt nápadných motýľov preto signalizuje vhodné podmienky pre množstvo ďalších nenápadných ale dôležitých organizmov, hmyzu a iných živočíchov i rastlín,“ hovorí biológ Ján Kulfan.

Život motýľov môže byť v dôsledku klimatických zmien, s ubúdajúcou členitosťou prostredia a jeho čoraz väčším narúšaním, postupne úplne eliminovaný. Tam, kde ešte pred pár rokmi boli polia či vinohrady, nájdeme dnes nákupné centrá a developerské projekty.

„Z krajiny postupne miznú druhovo bohaté ekosystémy, ktoré sú nahrádzané druhovo chudobnými a často rozľahlými plochami poľnohospodárskych monokultúr, priemyselných objektov a rozličných stavieb. Je v našich silách, aby sme negatívne dopady ľudskej činnosti redukovali, či už ako spoločnosť alebo jednotlivo každý z nás. Čo všetko negatívne vplýva na motýle a ako im pomôžeme, bude predmetom mojej prednášky,“ dodáva Ján Kulfan.

Aprílové stretnutie s Prírodou bez hraníc na tému Záhada miznúcich motýľov sa uskutoční v utorok 11. apríla o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli.

V máji o stráži prírody

A čo nás čaká v májovej Prírode bez hraníc? Juraj Žiačik, dobrovoľný strážca prírody  v Národnom parku Veľká Fatra, bude hovoriť o tom, aké úlohy plní stráž prírody a kto sa môže stať jej členom (v utorok 9. mája o 17.00 h v Tihányiovskom kaštieli).