Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa uskutočnia už 16. marca, kedy nás čaká ich prvé kolo. Na rozdiel od mestských či krajských volieb, sa možno do voľby  zapojiť aj mimo domova, avšak len na Slovensku. Na rozdiel od parlamentných volieb nie je možná voľba poštou.

Ak už dnes viete, že 16. a 30. marca, alebo v jednom z týchto termínov, nestihnete prísť do svojej volebnej miestnosti, môžete voliť v ľubovoľnej volebnej miestnosti na Slovensku. Musíte však mať v rukách vydaný voličský hlasovací preukaz, ktorý vydáva obec či mesto. Hlasovací preukaz  je možné dostať buď poštou, alebo osobne na matrike.

Ak chcete dostať lístok poštou, potrebujete poslať žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr do 15 pracovných dní pred dňom konania volieb. Na prvé kolo volieb to pripadá na 25. február 2019 a pre druhé kolo najneskôr na 11. marca 2019. Elektronická žiadosť musí obsahovať tieto údaje: meno a priezvisko, rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú vám obec má doručiť hlasovací preukaz, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu.

V žiadosti je potrebné uviesť na ktoré kolo prezidentských volieb máte záujem o vydanie preukazu, pretože obec zašle hlasovací preukaz len na dané kolo. Existuje však možnosť požiadať o preukaz na prvé i druhé kolo volieb prezidenta súčasne, čo treba zmieniť v žiadosti.

Tieto údaje je potrebné odoslať na dresu podatelna@banskabystrica.sk. Hlasovací preukaz bude zaslaný na uvedenú adresu ‘’do vlastných rúk’’.

Rýchlejšie sa však k hlasovaciemu preukazu dostanete osobne na matrike. Hlasovacie preukazy sa vydávajú kanceláriách č. 77, 78 na prízemí vľavo – ohlasovni pobytu na Mestskom úrade, ktorý sídli na ulici Čekoslovenskej armády 26. V pondelok a utorok môžete prísť v časoch od 8.00 do 16.00, v stredu od 8.00 do 17.00, a v piatok od 8.00 – 15.00 h. Dva piatky, a to 14. marca a 29. marca sa budú hlasovacie preukazy vydávať len do 12.00 h. Vo štvrtky nebude možné dostať hlasovací preukaz kvôli nestránkovým dňom matriky a ohlasovne pobytu.