Samospráva reaguje na otvorený list známych Banskobystričanov, ktorí sa postavili proti prezentovanému projektu obnovy Mestského parku a upozornili na viacero súčastí plánovanej rekonštrukcie, ktoré by mali prejsť širšou diskusiou.

Vedenie mesta v piatkovom vyhlásení, ktoré nasledovalo po otvorenom liste, ktorý inicioval banskobystrický hudobník Róbert Ragan, hovorí o dôraze na maximálne zachovanie zelene.

Ako tiež pripomenula Dominika Mojžišová z kancelárie primátora Banskej Bystrice, pripravovaný projekt má klásť aj dôraz na zachovanie prvkov, ktoré deklarujú historický vývoj.

Na plánovanú rekonštrukciu parku reagujú známi Bystričania otvoreným listom

Keďže park je národnou kultúrnou pamiatkou, jeho komplexnú obnovu musí mesto konzultovať aj s Krajským pamiatkovým úradom a vychádzať z jeho kritérií a odporučení.

“V rámci rekonštrukcie budú odstránené asfaltové chodníky, ktoré nahradíme ekologickými mlatovými, tak ako je to vo všetkých historických parkoch v zahraničí. Okrem toho vymeníme osvetlenie, osadíme nové lavičky a smetné koše, a tiež pribudnú nové fontány a voľnočasová zóna s detskými a pohybovými prvkami. Nainštaluje sa aj wifi a pre zvýšenie bezpečnosti nový kamerový systém,” dopĺňa Mojžišová.

Napriek prezentovaným vizualizáciám podľa samosprávy zatiaľ projekt nepočíta s výrubom súčasných alejí. Tie priebežne minulý a tento rok prešli priebežným výrubom, keď došlo ku spíleniu chorých stromov.

“Prioritou je zachovanie zelene, a preto z parku bude odstránených len 20 prestarnutých a nevhodne umiestnených tují a dva poškodené smreky. Zrealizované bude aj ošetrenie 152 stromov prostredníctvom bezpečnostných rezov, aby sa ich životnosť predĺžila. Zároveň pribudne cca 1229 drevín a 64 stromov,” vysvetľuje Mojžišová.

Podľa nej by však v budúcnosti malo padnúť aj rozhodnutie o budúcom spôsobe obnovy starých alejí. Ako však uvádza, stať by sa tak malo optimálne v horizonte 15 až 20 rokov. Ich výrazná zmena tak nemá byť súčasťou aktuálneho projektu revitalizácie, ktorý chce mesto spolufinancovať aj z eurofondov.

Osobnosti v spomenutom liste, ale aj široká verejnosť v internetových diskusiách však poukazovali napríklad aj na nápad nahradiť ikonický altánok uprostred parku novými prvkami. “Samospráva vníma aj rozporuplné reakcie verejnosti na moderné riešenie altánku. O jeho finálnom estetickom stvárnení ešte budeme diskutovať,” avizuje teraz Mojžišová.