Ukončenie školského roka je vždy špeciálnym obdobím nielen pre učiteľov či žiakov, ale i rodičov. Nie sú to len posledné školské povinnosti, výlety, klasifikačné porady alebo plány na prázdniny.

Zs_SitnianskaŠkoly si už koncom školského roka pripravujú materiál a zbierajú podklady na ďalší školský rok. A v septembri desať banskobystrických základných škôl a základná škola v Slovenskej Ľupči začnú školský rok s novou školskou pomôckou.

Pracovný zošit Povedz drogám nie! je zameraný na prevenciu látkových závislostí. Nadväzuje na projekt Tancom proti drogám, ktorého štvrtý ročník sa konal v Banskej Bystrici v apríli tohto roku. Projekt spája hovorené slovo zo strany polície s tancom a animáciou a stáva sa tak pre žiakov zaujímavou „vyučovacou hodinou“. Z časových dôvodov však nie je možné sprostredkovať žiakom všetky informácie. Pracovný zošit má tento fakt zmeniť a ako doplňujúca pomôcka upevniť vedomosti žiakov.

Pracovný zošit obsahuje témy: závislosť, alkohol, cigarety, informuje o prvej pomoci, osemsmerovky či bludiská podnecujú logické uvažovanie a maľovanky predstavivosť. Prostredníctvom deviatich úloh sa deti naučia podať prvú pomoc, pochopia dôležitosť vedieť v živote povedať „nie“ či význam slova závislosť.

pracovny zositPracovný zošit slúži ako pomôcka pre žiakov 3. – 5. ročníka na upevnenie získaných vedomostí. Úlohami ich sprevádza Roman, hrdina animovaného príbehu, ktorý bol cielene vytvorený pre projekt v roku 2015.

Ak vaše deti navštevujú jednu z nasledujúcich banskobystrických základných škôl, pracovný zošit si určite aspoň prelistujete aj doma: ZŠ Slobodného slovenského vysielača, ZŠ Bakossova, ZŠ Golianova, ZŠ Ďumbierska, Škola u Filipa, ZŠ Radvanská, ZŠ Pieninská, ZŠ Spojová, ZŠ J. G. Tajovského, ZŠ Sitnianska a ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča.

Pracovný zošit Povedz drogám nie! pripravili Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela a PR a komunikačná agentúra Essence communications, s. r. o.

Na projekte Tancom proti drogám v roku 2015 ďalej spolupracovali Tanečná škola K-DANCE, Súkromné centrum voľného času, Stredoslovenské osvetové stredisko a štúdio Black Cloud Picture.