Novembrové odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea bude venované Karolovi Kuzmánymu, jednému z najvýznamnejších slovenských dejateľov, ktorý sa výrazne zapísal aj do dejín mesta pod Urpínom.

Karol Kuzmány nesporne patrí k popredným predstaviteľom slovenského národného a kultúrneho života 19. storočia. Spisovateľ, evanjelický farár a prvý podpredseda Matice slovenskej poznal Banskú Bystricu už z detských čias. V roku 1830 tu bol vysvätený za kňaza, stal sa kaplánom, neskôr farárom a dekanom. Vďaka svojím oduševneným prejavom a podmanivému hlasu si získal značnú úctu nielen u evanjelikov ale aj u katolíkov.

Jednou z kľúčových oblastí, ktorým sa počas svojho takmer 20-ročného pôsobenia v Banskej Bystrici venoval, bola jazykovo-literárna činnosť. Patril k iniciátorom a priekopníkom literárneho života 30. rokov 19. storočia a v roku 1836 založil časopis Hronka, v ktorom sa postavil za jednotný československý spisovný jazyk. Publikovali v ňom vedúci predstavitelia slovenskej literatúry (Ján Kollár, Ján Chalupka) aj mladá generácia spisovateľov (Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban). Počas revolúcie uverejnil báseň Sláva šľachetným, ktorá sa onedlho stala hymnickou piesňou Kto za pravdu horí.

Keďže Karol Kuzmány sa nikdy netajil svojím národovectvom a priateľstvom so štúrovcami, musel čeliť viacerým útokom zo strany maďarských úradníkov. V Banskej Bystrici sa viac necítil bezpečne, preto v auguste 1849 odišiel s rodinou do Viedne, kde sa stal univerzitným profesorom teológie.

„Napriek tomu, že Karol Kuzmány bol obľúbeným medzi obyvateľmi mesta a najmä okolitého vidieka, vo februári 1861 definitívne odišiel do Viedne. V Stredoslovenskom múzeu nám pripomína jeho osobnosť viacero zbierkových predmetov, napríklad portrét, olejomaľba, od miestneho maliara Andreja Stollmanna, literárne diela, ktoré napísal počas svojho pôsobenia v Banskej Bystrici – Život Dr. Martina Luthera, Modlitby, či časopis Hronka,“ hovorí historik Peter Račko, ktorý na novembrovom stretnutí priblíži milovníkom histórie životnú púť váženého Banskobystričana Karola Kuzmányho.

Odkrývanie tajomstiev depozitu sa koná v utorok 20. novembra od 17:00 h, tentoraz v Thurzovom dome.

Nenechajte si ujsť ani posledné tohtoročné odkrývanie tajomstiev depozitu Stredoslovenského múzea, v utorok 12. decembra. Historik Filip Glocko bude nielen hovoriť o banskobystrickom zlatníkovi Samuelovi Libayovi, ale bude sa aj  krstiť jeho kniha Život a dielo banskobystrického zlatníka Samuela Libaya.