V piatok 22. novembra Svet vedy zblízka a v utorok 26. novembra Elektrotechnika okolo nás. November je jednoducho vedecký! Organizátorom obidvoch podujatí je Občianske združenie Veda pre mladých, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici.

Podujatie Svet vedy zblízka priblíži účastníkom mimoškolské formy vzdelávania, ktoré stredoškolákom ponúka OZ Veda pre mladých a Štátna vedecká knižnica (ŠVK). Prezentovať sa budú výskumné projekty stredoškolských študentov, na ktorých pracovali prostredníctvom Vedy pre mladých. Hostia z Centra voľného času Junior a ŠVK predstavia možnosti mimoškolského a praktického vzdelávania mládeže.

26_vedaAkcia sa uskutoční v piatok 22. novembra o 9. hodine v priestoroch ŠVK na Lazovnej ulici. Aj keď je program zameraný na stredoškolákov a ich pedagógov, organizátori veľmi radi privítajú každého záujemcu.

Vedecko-populárna prednáška Elektrotechnika okolo nás (v  utorok 26. novembra o 16. hod. v ŠVK) ponúkne informácie o tom, čo všetko sa skrýva pod pojmom elektrotechnika, čím sa zaoberá, ako nás ovplyvňuje. Hovoriť o tom bude elektrotechnik Igor Trčka z Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiari nad Hronom.

Prednášku bude možné sledovať aj online prostredníctvom streamingu na www.vedapremladych.sk/live.

Veda pre mladých je občianske združenie vedené vedeckými pracovníkmi a aktívnymi vysokoškolskými študentmi. Cieľom OZ je sprostredkovať vedu mladým nádejným slovenským vedcom.