Dodávateľ nového trolejbusového parku našej MHD je už známy. Na základe verejného obstarávania sa ním stane česká spoločnosť Škoda Electric. Spolu 19 nízkopodlažných trolejbusov s asynchrónnym pohonom za takmer 8 miliónov eur. Presne to bolo predmetom obstarávania, ktoré Dopravný podnik mesta Banská Bystrica vyhlásil ešte v máji. Hlavnými kritériami výberu mala byť okrem ceny aj hmotnosť vozidla, ovplyvňujúca spotrebu energie a počet dverí trolejbusu. Na financovaní sa však bude DPM podieľať len čiastočne, približne piatimi percentami, pretože modernizáciu našej hromadnej dopravy podporia európske fondy.

Trolejbusy SOR už čoskoro v našich uliciach

Pred pár mesiacmi sa v uliciach Banskej Bystrice testoval trolejbus SOR TNB 12 City (foto). Veľmi podobný, ale nie presne rovnaký typ nakoniec obohatí vozový park našej MHD. Vo verejnom obstarávaní česká spoločnosť obstála s typom Škoda 30Tr SOR. Na rozdiel od súčasných „malých“ trolejbusov v našej MHD, ktoré majú len tri dvere, pri novom type sa bude môcť nastupovať a vystupovať až štyrmi dverami. Aj nastupovať z dôvodu, že pri všetkých budú namontované čipové prístroje, tak ako dnes len pri prvých dvoch dverách.

Nové vozidlá začnú do Banskej Bystrice prichádzať od októbra a posledné sa na našu trolejbusovú sieť napoja ešte v prvých mesiacoch roku 2011. V Banskobystrickej MHD sa donedávna využívalo 25 trolejbusov, dnes je ich počet pre zlý technický stav ešte nižší, čiastočne ich nahradili autobusy. Po príchode 19 nových, plánuje DPM vybrať ešte aspoň osem vyhovujúcich a zachovalých starších vozidiel. Spolu by tak ulicami nášho mesta malo opäť premávať približne 27 trolejbusov.