Napriek tomu, že mesto Banská Bystrica čaká schvaľovanie niekoľkých strategických dokumentov, prvé pracovné zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční až tri mesiace od posledného riadneho zasadnutia toho predchádzajúceho.

foto_6V piatok 12. decembra sa v historickej radnici uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva. Počas slávnostného večera zložil sľub nový primátor Ján Nosko aj všetkých 31 novozvolených poslancov. Zároveň schválili aj termín prvého riadneho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 27. januára.

Už od októbra bolo zrejmé, že sa nepodarí schváliť rozpočet na rok 2015 a mesto tak opäť vstúpi do rozpočtového provizória. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 28. októbra bol návrh síce formálne predložený zo strany Mestského úradu, no schválený nebol s odôvodnením, že poslanci nemali dostatok času na jeho preskúmanie.

Ďalším dôležitým strategickým dokumentom je Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Banská Bystrica (PHSR) na programové obdobie 2014-2020, ktorého úlohou je stanoviť priority samosprávy pre čerpanie dotácií z európskych fondov. Mestskému úradu sa ho nepodarilo predložiť, a tak to poslanci vyriešili vskutku šalamúnsky a to predĺžením platnosti PHSR na roky 2007-2014 o ďalší rok.

Tretím závažným a nemenej dôležitým dokumentom je Územný plán mesta, ktorého prijatie rovnako ovplyvňuje možnosť získania mimorozpočtových zdrojov.

Nový primátor Ján Nosko už počas predvolebnej kampane deklaroval svoju prioritu, čo potvrdil aj na brífingu po svojej inaugurácii: „Keďže nás čaká obdobie čerpania eurofondov, bude treba vytvoriť podmienky, ktoré sú tomuto cieľu podriadené.“