Viac ako sedemdesiat rokov podporuje osobnostný rozvoj a voľnočasové aktivity mladých nielen v Banskej Bystrici, ale i celom kraji, Centrum voľného času Junior. To dnes slávnostne otvorilo svoje nové priestory, kde na 350 metroch štvorcových ponúkne mládeži zábavu, športové vyžitie, priestor na stretávanie i zaujímavé workshopy. Do ich rekonštrukcie a vybavenia investoval Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ centra viac ako 187-tisíc eur.

Od pondelka 20. februára sa pre mladých v Banskej Bystrici oficiálne otvoria nové priestory Moderného centra mládeže, ktoré patrí pod Centrum voľného času (CVČ) Junior. Na ploche viac ako 350 metrov štvorcových tu nájdu všetko, čo mladý človek potrebuje pre trávenie svojho voľného času.

Nové priestory na Tajovského 25, v blízkosti podchodu medzi obchodnou akadémiou a gymnáziom, vo štvrtok slávnostne otvorili aj za prítomnosti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ondreja Luntera.

„Dnes je veľký deň nielen pre Centrum voľného času Junior, pre nás, ako pre jeho zriaďovateľa, ale najmä pre všetky deti a mladých ľudí z okolia. K dispozícii im budú priestory klubovne, kde sa v moderne vybavenom a bezpečnom prostredí môžu stretávať so svojimi kamarátmi aj nadväzovať nové priateľstvá. Nájdu tu športové vyžitie, dostupné aj v nepriaznivom počasí, zábavu v podobe hier či kníh a veľká seminárna miestnosť im umožní navštevovať zaujímavé workshopy a prednášky,“ povedal Ondrej Lunter s tým, že kraj ako zriaďovateľ investoval do rekonštrukcie priestorov a ich vybavenia viac ako 187-tisíc eur.

Banskobystrický župan zdôraznil, že nejde o ojedinelú aktivitu smerom k deťom a mládeži – rozvoj mladých ľudí je jednou z najväčších krajských priorít. V každom okrese kraja už dnes fungujú Regionálne centrá kariéry, ktoré mapujú potreby trhu práce a prepájajú základné školy, stredné školy a zamestnávateľov. Mladým ľuďom sú tiež nápomocné pri jednom z ich najdôležitejších životných rozhodnutí – výbere strednej školy.

Okrem toho má kraj 7 funkčných centier práce s mládežou SPACE, kde nájdu mladí zázemie pre svoj rozvoj – využiť môžu coworkingové priestory, pomoc odborníkov z oblasti psychológie a koučingu či technológie v Innolabbe na rozvoj svojich technických zručností.

„Centrum SPACE máme aj v Banskej Bystrici a som rád, že tieto nové priestory rozšíria ponuku pre mladých priamo v krajskom meste. Zároveň ďakujem pani riaditeľke CVČ Junior, rovnako aj pani riaditeľke obchodnej akadémie, za ich aktivitu a spoluprácu. Tiež by som rád podotkol, že tento projekt zapadá aj do našej krajskej koncepcie nakladania s nevyužívaným majetkom – priestory, v ktorých sa dnes nachádzame, patrili práve k takým. Dnes dostali novú šancu, nové využitie a nový zmysel,“ povedal Ondrej Lunter.

Moderné centrum pre mladých bude zatiaľ otvorené od pondelka do štvrtka v čase po vyučovaní, teda od 14.00 do 18.00 h. V prípade záujmu je však pripravené svoju ponuku a otváracie hodiny rozšíriť.

„Pre mladých ľudí máme pripravený priestor, kde môžu slobodne tráviť voľný čas, ktorý vôbec nemusí byť organizovaný. Nájdu tu kalčeto, biliard, play-station aj športovú miestnosť, to znamená, že si sami môžu vybrať aktivity. V spolupráci s Knižnicou Mikuláša Kováča tu nájdu množstvo knižných titulov, ktoré tu môžu čítať či vziať si domov. Je to priestor, ktorý venujeme mladým ľuďom a chceme, aby si ho sami dotvorili. Všetky ich návrhy a nápady sú vítané a podľa nich budeme centrum dobudovávať,“ povedala Jarmila Lipková, riaditeľka CVČ Junior.

Toto centrum voľného času vlani oslávilo 70 rokov svojej existencie a za ten čas prešlo obrovský kus cesty. Dnes ponúka žiakom a pedagógom stredných škôl v kraji množstvo workshopov, programov a  aktivít zameraných na  rozvoj vlastnej osobnosti. Vzdeláva ich v  oblasti aktívneho občianstva a  participácie v  školskom a verejnom živote. Mládežníkov zapája do  dôležitých súčasných tém ako občiansky a spoločenský rozvoj, prevencia sociálno-patologických javov a  zdravý životný štýl.

Centrum je známym pojmom aj za hranicami Slovenska – stalo sa zakladajúcim členom Európskej siete centier mládeže a  bolo aj významnou  hostiteľskou a vysielajúcou organizáciou Európskej dobrovoľníckej služby. Pravidelne vysielalo do zahraničia dobrovoľníkov, ktorí tak získali skúsenosti, naučili sa cudzí jazyk a  zároveň pomohli miestnej komunite.