Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici dňa 7.9.2015 otvorila v nových priestoroch jednu zo svojich pobočiek.

IMG_1500Pobočka knižnice sídlila v priestoroch základnej školy na Okružnej ul., na jednom z najväčších sídlisk Fončorda. Z dôvodu rozširovania školských priestorov musela pobočku do konca júna uvoľniť.

Pri hľadaní nových priestorov pomohol zriaďovateľ knižnice – BBSK, Občianska rada Fončorda, i zástupcovia mesta. Pobočka knižnice bola presťahovaná do objektu Domova dôchodcov a Domova sociálnych služieb na Jilemnického ul. 48. V krátkom čase pracovníci knižnice zabezpečili presťahovanie a tak už počas letných prázdnin si čitatelia mohli znovu požičiavať knihy. Program slávnostného otvorenia bol umelecky ladený a slová organizátorov dopĺňala poézia a hudba z tvorby banskobystrických autorov. Knižnica má ambíciu v nových priestoroch realizovať aj komunitné podujatia so špecifickým charakterom s využitím progresívnych prístupov-biblioterapia, arteterapia, muzikoterapia, dramatoterapia. Svoje aktivity chce rozšíriť aj pre seniorov, či znevýhodnené skupiny občanov.