V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční ôsmy ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorá sa tento rok bude venovať posilňovaniu lokálnych demokracií ako prevencii rastu extrémizmu.

Súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 24. a 25. novembra v Banskej Bystrici, bude slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny HUMAN FORUM.  Cena sa udeľuje ako prejav uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

„Cena je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológiách podporujúcich intoleranciu, antisemitizmus, rasizmus a ultranacionalizmus nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor HUMAN FORA. Nominovať  možno jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2021 e-mailom na adresu nievnasommeste@cko.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb a odôvodnenie predloženého návrhu.  O udelení ceny rozhoduje sedemčlenná Rada ceny HUMAN FORUM.

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Nadáciou Ekopolis, Záhradou CNK a mestom Banská Bystrica.

Viac informácií nájdete na www.humanforum.sk.