V novembri sa v Banskej Bystrici uskutoční šiesty ročník medzinárodnej ľudskoprávnej konferencie HUMAN FORUM – Demokracia v ohrození?, ktorá sa tento rok bude venovať voľbám ako základnému nástroju demokratického zriadenia.

Súčasťou konferencie bude udelenie Ceny HUMAN FORUM, ktorá je prejavom uznania za vykonanie spoločensky významného činu alebo dlhodobého konania v prospech ochrany ľudských práv a rozvoja demokracie.

Cenu vyhlasuje, organizuje a udeľuje Organizačný výbor medzinárodného diskusného fóra o demokracii a ľudských právach HUMAN FORUM. Nominovať je možné jednotlivcov alebo skupiny ľudí, a to do 31. októbra 2019 e-mailom na adresu nievnasommeste@cko.sk. Nominácia musí obsahovať charakteristiku navrhovanej osoby alebo skupiny osôb, odôvodnenie predloženého návrhu a informáciu o súhlase navrhovanej osoby s nomináciou.

V minulom roku bola cena Human Forum udelená Fedorovi Gálovi.

„Cena Human Forum je vyjadrením úcty k občianskej odvahe ľudí, ktorí sa svojimi postojmi a skutkami otvorene stavajú na stranu humanistických ideálov európskej civilizácie, vzájomnej úcty a slušnosti, rešpektu k ľudskej rôznosti a dôstojnosti. Motívom udelenia ceny je potreba poukazovať na skutočnosť, že extrémizmus založený na odmietaní princípov parlamentnej demokracie a ideológie založené na intolerancii, antisemitizme a ultranacionalizme nie je cestou pre riešenie spoločenských problémov,“ uvádza Csilla Droppová z organizačného výboru.

HUMAN FORUM organizuje občianska platforma Nie v našom meste a Centrum komunitného organizovania v spolupráci s  Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela a Mestom Banská Bystrica. HUMAN FORUM podporuje Mesto Banská Bystrica a Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie ceny bude súčasťou podujatia HUMAN FORUM, ktoré sa uskutoční 27. – 28. novembra 2019 v Banskej Bystrici.

Viac informácií na nájdete na www.humanforum.sk.