V piatok 25. novembra sa na celom svete začala kampaň Zastavme násilie na ženách. V tento deň si pripomíname Medzinárodný deň za odstránenie RODOVO PODMIENENÉHO NÁSILIA páchaného na ženách. Kampaň, do ktorej sa od roku 2003 zapája aj banskobystrické Bábkové divadlo na Rázcestí, končí 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv. 

Počas 16 dní aktivizmu vyjadrujú mimovládne organizácie, verejné a štátne inštitúcie, ako saj osobnosti kultúrneho, spoločenského a politického života jednoznačné odmietnutie všetkých foriem násilia, ktoré zažívajú dievčatá a ženy na celom svete. Slovensko nie je výnimkou. V roku 2021 bolo u nás rukou partnera/manžela zavraždených 10 žien. Do kampane sa opäť zapojilo aj Bábkové divadlo na Rázcestí (BDNR).

Sme proti akémukoľvek násiliu páchanému na ženách a dievčatách.
Zastavme násilie hneď a teraz!

V rámci 16 dní aktivizmu divadlo pripravilo výstavu ženských siluet s príbehmi slovenských obetí. Výstava je inšpirovaná Umlčanými svedkyňami, akciou, ktorú v roku 1990 pripravili americké umelkyne so ženskými organizáciami v koalícii Umením proti domácemu násiliu. Výstava sa nachádza na Námestí Š. Moysesa od 25. novembra do 4. decembra a od 5. do 10. decembra pred Bábkovým divadlom na Rázcestí.

V piaty deň aktivizmu, v utorok 29. novembra o 16.00 h, sa na Námestí Š. Moysesa uskutoční open air čítanie herečkami divadla, perfomatívna spomienka na slovenské obete násilia, po ktorej sa koná pískačka proti rodovo podmienenému násiliu.

Nenakupujte, pridajte sa k nám.
Pískajme.
Jasne odmietnime násilie páchané na ženách.

Pískame, kým násilie na ženách neskončí (2020):

Príbeh verejného pískania proti násiliu siaha do sedemdesiatych rokov 20. storočia, kedy sa v Peru sa ženy pískaním bránili pred násilnými partnermi.

Stretnutie ľudí, mužov a žien s píšťalkou a odkazom Vypískajme násilie upozorňuje na trvalé problémy žien s rodovo podmieneným násilím v našej spoločnosti, bez ohľadu na vek, rasu, vzdelanie, národnosť, vierovyznanie a sociálne postavenie.

Násilie nie je súkromnou záležitosťou.
Násilie je vec verejná. Konajme. Nemlčme.

Viac informácií o celoslovenskej kampani:

www.aspekt.sk, www.fenestra.sk, www.možnostvolby.sk
https://www.zastavmenasilie.gov.sk, www.mymamy.sk

Zmena programu vyhradená!