Na základe nariadenia námestníka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici – MUDr. Juraja Šváča, PhD., sú dočasne zakázané návštevy pacientov lôžkových častí.

„Vzhľadom na hlásenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva o zvýšenom výskyte chrípkových ochorení zakazujem návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach kliník a oddelení až do odvolania,“ píše sa v dnešnom  vyhlásení námestníka.