Ako sme vás už v októbri informovali Útvar hlavného architekta mesta Banská Bystrica (ÚHA BB) dlhodobo aktívne spolupracuje so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou (SPU) v Nitre. Študenti Katedry záhradnej a krajinnej architektúry vypracovali v zimnom semestri tohto akademického roka ideové návrhy dvoch lokalít v Banskej Bystrici – kameňolomu v Kostiviarskej, v ktorom bola ukončená ťažobná činnosť a priestoru Bánoš. Výber oboch tém vznikol na základe súčinnosti mesta Banská Bystrica, ÚHA BB a spoločnosti PEMAX plus s. r. o.  ako vlastníka lomu Kostiviarska.

Študentské kolektívy obe lokality rozpracovali vo svojich dielach a výsledkom je deväť  zaujímavých štúdií, z ktorých každá je postavená na vlastnej filozofii, napríklad „Nohami na zemi, hlavou v oblakoch“, alebo „Krajina v meste, mesto v krajine“, „Zeleňolom“ a pod. Práce priniesli niekoľko zaujímavých riešení, ktoré môžu byť aj námetom pre nový územný plán.

V lokalite Bánoš bolo hlavným cieľom nájsť využitie priestoru ako „mestského parku“ so všetkým, čo k tomu patrí, (zeleň, voľnočasové a rekreačné aktivity, služby a vybavenosť,…) a súčasne naznačiť prepojenie dvoch častí mesta, ktoré sú navzájom oddelené líniou železnice a budovanej rýchlostnej cesty R1. V lokalite Lom Kostiviarska bolo hlavným cieľom navrhnúť nielen rekultiváciu, ale zároveň nájsť vhodné funkčné využitie. Štúdie riešili zaujímavé aktivity vo voľnom v priestore, ale aj v navrhovaných objektoch a boli zamerané aj na ozelenenie lokalít“, konštatuje riaditeľ UHA BB Ing. Arch. Ľubomír Keleman.

Mesto Banská Bystrica v spolupráci so SPU v Nitre, Katedrou záhradnej a krajinnej architektúry, firmou PEMAX s.r.o. Banská Bystrica a ÚHA mesta Banská Bystrica pripravili výstavu študentských prác. Inštalovaná bude v priestoroch Radnice na Námestí SNP 1. Vernisáž  sa uskutoční 10. marca popoludní o 15.00 h.  a výstava potrvá od  11. do 20. marca 2011.