Banskobystričania majú opäť po roku možnosť posielať návrhy na laureátov Ceny mesta a Ceny primátora, ktoré sa budú udeľovať v marci 2014.

355. Radvanský jarmokNávrh na laureáta by mal obsahovať názov ocenenia, na ktoré je laureát navrhnutý, oblasť v ktorej pôsobí, zdôvodnenie návrhu, kontaktné údaje navrhovaného a navrhovateľa.

Cena mesta je udeľovaná jednotlivcom, kolektívom, skupinám osôb, inštitúciám a právnickým osobám pri významných jubileách alebo výročiach, a to za významné výsledky  vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti, propagáciu mesta v zahraničí či činnosť pri záchrane ľudských životov a majetku mesta.  O udelení Ceny mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Cena primátora je udeľovaná osobám, ktoré sa zaslúžili o dobré meno mesta. O jej udelení rozhoduje primátor na základe návrhov od poslancom MsZ alebo občanov mesta Banská Bystrica.

Návrhy na laureátov Ceny mesta a Ceny primátora za rok 2013 môžete posielať do 15. 1. 2014 na adresu: Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica alebo na e-mailovú adresu: brisudova@banskabystrica.sk.

Ocenených laurátov pre tento rok sme vám priblížili v tomto príspevku…