Banskobystrická galéria moderného umenia DORA Gallery od svojho vzniku na jar v roku 2020 ponúka návštevníkom a návštevníčkam stálu výstavu diel súčasnej tvorby slovenských autorov. Jedným z nich je od už od otvorenia galérie výtvarník Ján Svatík. Vo štvrtok 14. apríla sa v galérii DORA uskutoční vernisáž jeho autorskej výstavy Návraty. 

Výtvarník Ján Svatík, rodák z Vrábľov, vyštudoval Školu umeleckého priemyslu v Kremnici a žije v Bratislave. Pracuje ako grafik, pričom spolupracoval a spolupracuje s viacerými známymi značkami, aktuálne napríklad so Slovanom Bratislava. Ako však priznáva, jeho vášňou je maľba. S jeho tvorbou, ako spomíname v úvode, sa môžete stretnúť aj v Banskej Bystrici. Patrí medzi umelcov, ktorí majú stále miesto v galérii DORA. Stál pri jej zrode a vystavujúcim autorom je tu od jej otvorenia.

Návraty k slobodnému prejavu

V krátkom rozhovore s Jánom Svatíkom sa (okrem iného) dozviete, kde sa vracia prostredníctvom svojich malieb.

Čím sa budete prezentovať na aktuálnej autorskej výstave v DORA Gallery?

Abstraktnou maľbou, expresívne spracovanými motívmi krajiny, vnútornými reflexiami a náladami prírody.

Koľko diel budete vystavovať? 

Momentálne vystavujem štyridsať nových prác. Je to akryl na plátne a papieri a digitálna grafika. V depozite sú ešte práce, ktoré už boli v galérii vystavené.

Názov výstavy je Návraty. Kam sa „vraciate“ prostredníctvom svojich malieb?

Návraty predstavujú návrat k slobodnému prejavu po dlhoročnom pôsobení v oblasti komerčnej grafiky a reklamy, a zároveň návrat do galérie, kde som vystavoval prvýkrát.

Vašou doménou je grafika. Kedy ste pocítili chuť, túžbu či potrebu maľovať?

Komerčná grafika je úsilie tvoriť pre potreby a zámery klienta. Maľba mi poskytuje slobodné vyjadrenie bez snahy o sledovanie efektívnosti a cieľov. Snahou je vyvolať príjemné pocity a pozitívny zážitok na základe odkrývania a svojich nálad a vnútorného rozpoloženia…

Čo vás okrem DORA Gallery ešte spája s Banskou Bystricou? 

Je to najmä vznik samotnej galérie a naštartovanie tvorby po časoch, keď som ju musel mnohokrát prerušiť z rodinných alebo osobných dôvodov…

Vo štvrtok 14. apríla Ján Svatík otvorí v banskobystrickej DORA Gallery (Nad plážou 23) svoju autorskú výstavu Návraty. Vernisáž sa uskutoční o 18:00 h. 

Tvorba Jána Svatíka je svetom farieb a impresií

Po dlhoročnom pôsobení v oblasti grafického dizajnu a reklamy, kde pravidlá tohto odboru neposkytujú slobodné rozhodnutia, vyvstala u autora Jána Svatíka potreba voľného prejavu a pretavenie reflexií jeho vnútorného a vonkajšieho sveta do maľby. Očarenie ľahkosťou a spontánnosťou abstraktnej tvorby a detskej maľby podnietilo v ňom nahromadenú potrebu slobodného vyjadrenia sa.

Snaha a chuť experimentovať ho sprevádzajú mnohými zákutiami a cestami pomocou farieb a tvarov, ktoré sú často uchopené intuitívne, bez príprav a veľkého špekulovania. Odkrývajú tak často nálady a vnútorné rozpoloženia, ktoré hravou a rýchlou cestou dostávajú svoju konečnú podobu. Niekedy však čakajú aj dlhší čas a záver prichádza neraz po dlhom boji.

Ďalším tvorivým okruhom autora je experimentovanie s digitálnym spracovaním voľných námetov, či už pretavením do maľby, alebo vytvorených drobných plastík alebo nájdených artefaktov do kompozícií a farebného sveta tvarov a štruktúr, ktoré dnes ponúka počítačová technika.

Tvorba Jána Svatíka je svetom farieb a impresií, ktoré odzrkadľujú túžbu po voľnosti, nespútanosti a experimentovaní. Potreba vyjadrenia a hľadania je ponúknuť obraz, na ktorom môže divák očami cestovať a objaviť niečo, s čím sa dokáže stotožniť a vytvoriť si vlastný príbeh. Autorovým želaním je, aby jeho tvorba oslovovala, vyvolávala pozitívne emócie a dlhotrvajúce zážitky.

DORA Gallery