Cestovanie patrí k ľudstvu už od nepamäti a v súčasnosti sa stáva čoraz dostupnejším pre väčšinu z nás. O cestovaní bude aj februárové Stretnutie s minulosťou pod zelenou klenbou.

Stretnutie pod zelenou klenbou v Thurzovom dome povedie po stopách slovenských národovcov, obchodníkov, remeselníkov či výskumníkov, ktorí podnikali svoje dobrodružné cesty od polovice 19. storočia až do 20. rokov minulého storočia.

Colníci si pýtali „na kávičku“ už v 19. storočí

Rozvoj cestovania, ktorý možno pozorovať v druhej polovici 19. storočia, išiel ruka v ruke s postupnou modernizáciou sveta. Ľudia ovplyvnení premenou spoločnosti túžili po poznaní, s ktorým súviselo nielen čítanie ale aj cestovanie. Potulky svetom lákali aj príslušníkov staršej generácie, čo dokladujú cestopisy Jána Kollára či viacerých autorov štúrovskej generácie. Napísať cestopis bolo v 19. storočí dokonca „v móde“. Stačí nahliadnuť do vtedajších literárnych časopisov a novín, ktoré bohato uverejňovali cestopisné črty. V slovenských podmienkach vynikal predovšetkým časopis Orol, ale aj Národné noviny.

Cestopisy nám dnes ponúkajú výnimočný zdroj poznania doby, precestovaného územia ale aj samotných cestovateľov a vecí, ktoré ich zaujímali. Obchodník Július Kožuch napríklad opísal svoju zaujímavú skúsenosť z egyptskej colnice v Alexandrii: „…podstrčili niekoľko žltákov colným úradníkom a len potom mohli sme slobodne na voze do vnútorného mesta sa poberať.“

Zo Slovenska až na kraj sveta

V stredu 27. februára historici Rastislav Molda a Ján Golian predstavia v Thurzovom dome svoju novú publikáciu Cestopisné denníky. V moderovanej diskusii s názvom Zo Slovenska až na kraj sveta budú hovoriť o cestovaní za pamiatkami, zážitkami či duchovnom, k moru aj do hôr, o dobrodružstvách spojených so spoznávaním sveta.

Rastislav Molda pracuje v Liptovskom múzeu v Ružomberku a externe prednáša na ružomberskej Katolíckej univerzite. Venuje sa dejinám „dlhého” 19. storočia, s dôrazom na formovanie slovenského národného hnutia, analýze etnických stereotypov, vplyvu školstva a umenia na utváranie národnej identity.

Ján Golian pôsobí ako historik a archivár v Diecéznom archíve v Banskej Bystrici a takisto externe prednáša na ružomberskej univerzite. Sústreďuje sa na vybrané procesy slovenského národného hnutia v závere 19. storočia, dejiny populácie, dejiny každodennosti a historickú antropológiu.

Obaja historici sú autormi či spoluautormi niekoľkých vedeckých monografií, odborných štúdií a popularizačných článkov na Slovensku aj v zahraničí.

Stretnutie s minulosťou pod zelenou klenbou, v stredu 27. februára v Thurzovom dome, sa začína o 17:00 h.

Na ďalšie rande s minulosťou sa môžete tešiť v stredu 27. marca. Cestovateľ Michal Kovačic bude hovoriť na tému Vplyv náboženských tendencií na súčasnú geopolitickú situáciu a výhľady do budúcnosti.