Slávnostným vyhlásením výsledkov sa začiatkom novembra tohto roku skončila celoslovenská súťaž obecných, mestských, regionálnych a kultúrno-informačných novín a časopisov Miestne noviny 2011. Jedno z hlavných ocenení putovalo do nášho regiónu. Tajovské noviny získali v kategórii – noviny, časopis obce do 1000 obyvateľov – 1. miesto.

V poradí 3. ročník súťaže zorganizovali Národná osveta, Národné osvetové centrum, Slovenský syndikát novinárov, Katedra žurnalistiky Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárny fond a Obecné noviny v spolupráci s Fakultou masmédií Paneurópskej vysokej školy s cieľom podporiť žurnalisticky kvalitnú a kultivovanú tvorbu slovenských periodík. Odborná porota hodnotila 330 prihlásených novín, vydaných počas rokov 2008 až 2010, v štyroch kategóriách – noviny, časopis obce; noviny, časopis mesta, mestskej časti; regionálne noviny, časopis; kultúrno-informačné noviny, časopis. Základnými kritériami hodnotenia bola kvalita obsahu, tematické a obsahové zameranie, jazyková kultúra a tiež vizuál periodika.

Prostredníctvom novín sprostredkúvame aktuálne informácie o živote miestnej samosprávy, reálie regionálnej histórie a kultúry i záujmové a športové aktivity obyvateľstva v podobe, akú môže uchovať len lokálne periodikum. V tomto zmysle plnia Tajovské noviny nezastupiteľnú funkciu. Obyvatelia obce i tajovskí rodáci v zahraničí sa tešia na každé vydanie nového čísla,“ povedala šéfredaktorka Tajovských novín (2000 – 2010) Soňa Šváčová.

V súťaži Miestne noviny to nie je ich prvý úspech, v predchádzajúcom ročníku získali 3. miesto. K zvyšovaniu kvality tvorby miestnych periodík, a tým aj k napĺňaniu ich poslania – informovať, vzdelávať, zabávať – efektívne prispievajú celoslovenské vzdelávacie semináre organizované regionálnymi vzdelávacími centrami ale aj súťaže, ako je práve táto.