Ľudia oddávna verili, že nevysvetliteľné javy majú pôvod v mágii a slova sa viac obával, akoby sa mu chcel poddať. Čarodejníctvo ponúkalo vysvetlenie na záhady sprevádzajúce človeka v jeho každodennom živote. Skrytú silu mágie dokázali čarodejníci využiť vo svoj prospech, no častejšie na ubližovanie ľuďom.

Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, pokračuje v spolupráci s katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela pri podujatí Stretnutia s minulosťou. S témou Čarodejnícke procesy v Krupine tentoraz prichádza do Thurzovho domu historik Múzea Andreja Sládkoviča v Krupine Miroslav Lukáč.

Viera v duchovno má v krupinskom regióne aj dnes veľmi silnú pozíciu a stále je tu badateľná aj viera v páchanie zla prostredníctvom bosoráckych osôb. Celkom nezabudnuté naďalej tiež zostávajú pojmy ako urieknutie alebo striga. Z tradície nevymizli, ba čo viac, používajú sa dodnes.

„Legenda hovorí, že posledná čarodejnica v Strednej Európe bola upálená v Krupine a hoci to celkom nezodpovedá skutočnosti, história dokladá, že tu upálili nadpriemerný počet „stríg“. Krupina nebola výnimkou, pretože čarodejnícke procesy sú známe nielen z Uhorska ale i z Európy, kde sa začali vo vrcholnom stredoveku, no svoj vrchol zažili v počiatkoch novoveku, v sedemnástom až osemnástom storočí. Na Slovensku, ktoré bolo v tom čase súčasťou Uhorska, bolo niekoľko miest, kde sa procesy realizovali. Upaľovali najmä stoličné súdy ale aj mestské magistráty. Zrejme najviac čarodejníc na jednom mieste bolo upálených v slobodnom kráľovskom meste Krupina. Historické pramene zaznamenávajú štyridsaťpäť prípadov. Prvé ženy obvinené z čarodejníctva boli upálené už v roku 1620 a posledné v roku 1741,“ uvádza historik Miroslav Lukáč.

Májová prednáška v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou sa bude venovať nielen mimoriadnemu počtu prípadov, ale zameria sa aj na príčiny týchto procesov, spôsoby mučenia a upaľovania, ako aj na pamiatky, ktoré sa v spojení s krupinskými strigami zachovali dodnes.

„Návštevníkom podujatia rozpoviem príbeh o tajomnej histórii kedysi slobodného kráľovského mesta Krupina. Dozvedia sa, vďaka čomu čarodejnice v Krupine lietali, na čom „fičali“, v čom má mesto v tejto oblasti prvenstvo na Slovensku, aké legendy sa spájajú s krupinskými čarodejnicami, ako boli trestané, ako vypadal diabol, ku ktorému sa priznávali a kde a za akých okolností ich popravovali. Okrem toho predstavím mučiace predmety, ktoré sa pri vypočúvaní zločincov i domnelých čarodejníc používali a kde napokon skončili,“ dopĺňa Miroslav Lukáč.

Stretnutie s minulosťou s prednáškou na tému Čarodejnícke procesy v Krupine sa uskutoční v stredu 24. mája o 17.00 h v Thurzovom dome.

V júni o banskej archeológii

Úspešná spolupráca s katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela bude pokračovať aj v júni. V stredu 28. júna sa spoločne s Jozefom Labudom pozrieme na banskú archeológiu v regióne Banskej Štiavnice.